Czy skradzioną kartę trzeba zgłaszać na policję?

Sierpień 02
15:55 2016
Czy skradzioną kartę trzeba zgłaszać na policję?
4.5 (90%) 16 votes

Gdy nasza karta płatnicza zostanie skradziona, należy działać szybko i o całym zdarzeniu powiadomić bank, ponieważ w przeciwnym przypadku taka utrata plastikowego narzędzia płatniczego może być dla nas kosztowna. Czy jednak kradzież karty trzeba również zgłaszać na policję?

W Polsce kradzieże kart nie należą wcale do rzadkości. Jak wynika z danych NBP, w samej tylko II połowie 2014 roku złodzieje ukradli ponad 15 mln zł za pomocą kart płatniczych.

Gdy ukradną ci kartę

Ustawa o usługach płatniczych z 2011 roku w art. 42 wyraźnie określa, że w przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia karty płatniczej, a nawet stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę usług płatniczych lub podmiot przez niego wskazany – w praktyce chodzi najczęściej o bank. Powyższy zapis zmusza nas do jak najszybszego zastrzeżenia utraconej karty płatniczej, jeśli chcemy zabezpieczyć środki na naszym koncie i nie odpowiadać za nieautoryzowane płatności dokonane przez złodzieja.

Zgłoszenia utraty karty płatniczej najszybciej można dokonać, dzwoniąc na infolinię naszego banku lub udając się do jego najbliższej placówki. Można także skorzystać z ogólnopolskiego Systemu Zastrzegania Kart, dzwoniąc (również z zagranicy) na numer (+48) 828 828 828. System ten przekieruje nas na infolinię wybranego przez nas banku.

Czy wiesz, że…

Do czasu zastrzeżenia karty, odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje płatnicze tylko do wysokości 150 euro (50 euro w przypadku płatności bezstykowych). Po zgłoszeniu utraty karty, zobowiązania przejmuje na siebie bank w całości, wówczas wspomniany limit nie odgrywa żadnej roli.

Kradzież karty a policja

Logicznie rozumując, każde przestępstwo, a zatem również kradzież karty, należy zgłaszać na policję. Jednak w przypadku zastrzeżenia karty nie mamy już takiego obowiązku. Jest jednak pewien wyjątek. Gdy nasza karta była ubezpieczona i posiadamy polisę od utraty pieniędzy w wyniku nieautoryzowanych operacji, konieczne będzie zgłoszenie utraty karty również na policji. Obowiązek ten jest często zapisany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia (np. ubezpieczenie w firmie Concordia). Jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć problem z pokryciem strat przez ubezpieczyciela.