Separacja a zaciągnięcie kredytu lub pożyczki

Separacja a zaciągnięcie kredytu lub pożyczki
Grudzień 02
00:21 2017

Rozdzielność majątkowa małżonków rozpoczyna się z chwilą orzeczenia przez sąd separacji. Podczas weryfikacji kredytowej bank na ogół jednak nie sprawdza statusu małżeńskiego potencjalnego kredytobiorcy. Kto odpowiada za pożyczkę w przypadku orzeczonej separacji małżonków?

Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, jednak powoduje inne skutki prawne:

  • małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa;
  • orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej następstwem tego jest możliwość żądania przez każdego z małżonków podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową;
  • w niektórych przypadkach małżonkowie pozostający ze sobą w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy;
  • jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd ustala sposoby korzystania z tego mieszkania;
  • małżonek nie dziedziczy po drugim małżonku na podstawie ustawy, traci także prawo do zachowku;
  • w wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka o wysokości alimentów.

Kredyt a zgoda małżonka

Przepisy bankowe na ogół nie wymagają od kredytobiorcy zgody jego małżonka na zaciągnięcie pożyczki, ale wszystko zależy od pożyczanej kwoty. Przy niewielkich kredytach gotówkowych banki o tego typu sprawy nawet nie pytają. W tym przypadku bankowi wystarcza posiadana zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o pożyczkę. Dodatkowo drugi współmałżonek może dowiedzieć się o długach męża lub żony dopiero w sytuacji, gdy ten przestanie spłacać raty.

Zaciąganie kredytu lub pożyczki w przypadku separacji

Rozdzielność majątkowa małżonków ma duże znaczenie dla zaciągania kredytu. Przede wszystkim z tego powodu, że małżeństwo, zaciągając zobowiązanie wspólnie, posiada lepszą zdolność kredytową, czyli jest dla banku bardziej wiarygodnym kredytobiorcą. W ten sposób małżeństwo ma większe szanse zwłaszcza na kredyt hipoteczny. Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają potwierdzoną sądownie separację, wtedy jedno z nich może samodzielnie wziąć kredyt. Jednak w tym przypadku musi złożyć wraz z innymi dokumentami prawomocne orzeczenie sądu, potwierdzające separację lub rozwód.

Separacja a długi

Zgodnie z treścią art. 54 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że małżeński status wspólnoty małżeńskiej przestaje istnieć, jednak orzeczenie takie nie ma wpływu na długi małżonków zaciągnięte w trakcie trwania wspólnoty małżeńskiej. W przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty przez obojga małżonków, są oni wspólnie zobowiązani do jego dalszej spłaty, chyba, że znajdą inne rozwiązanie tej sytuacji.

Centrumkredyt poleca