Wspólny kredyt hipoteczny bez ślubu. Czy można wziąć kredyt żyjąc w nieformalnym związku?

Wspólny kredyt hipoteczny bez ślubu. Czy można wziąć kredyt żyjąc w nieformalnym związku?
Maj 25
22:59 2019

Wspólny kredyt hipoteczny przed ślubem

Przepisy prawa bankowego, a także ustawy o kredycie konsumenckim nie przewidują żadnych ograniczeń co do wspólnego kredytu dla par żyjących bez ślubu. Jedyne ograniczenie dotyczyło do niedawna dla kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim dotyczyła kredytów hipotecznych z dopłatą MdM. Istotną kwestią w przypadku kredytów mieszkaniowych dla par niebędących małżeństwem może być sposób obliczania zdolności kredytowej. Wspólny kredyt bez ślubu jest możliwy.

Czy warto brać kredyt hipoteczny, żyjąc w nieformalnym związku bez ślubu?

Przed udzieleniem kredytu bank oblicza zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych nie jest ona jednak sprawdzana tak szczegółowo, jak przy kredytach mieszkaniowych i hipotecznych. Przy tego typu kredytach potrzebne są oświadczenia o dochodach potencjalnych kredytobiorców oraz informacje na temat wszystkich bieżących zobowiązań.

Ocena wiarygodności (scoring) a stan cywilny

Po obliczeniu zdolności kredytowej bank ma obraz sytuacji finansowej pary lub małżeństwa, co daje mu odpowiedź na to, czy będą oni w stanie spłacać zaciągnięty kredyt. Teoretycznie dla banku nie ma znaczenia, czy para starająca się o kredyt hipoteczny posiada akt zawarcia małżeństwa, czy nie. W praktyce mogą zaistnieć jednak różnice w ocenie zdolności kredytowej i punktacji oceny wiarygodności współwnioskodawców. W ocenie wiarygodności bank bierze pod uwagę wiek, wykształcenie oraz stan cywilny potencjalnych kredytobiorców. Na ogół małżeństwa są postrzegane przez banki jako stabilniejsi kredytobiorcy, co sprawia, ze otrzymują wyższą oceny wiarygodności niż pary żyjące bez ślubu.

Lepiej mieszkać razem

Gdy para żyjąca beż ślubu posiada dwa dochody w jednym budżecie domowym, zwiększają się ich szanse na kredyt na mieszkanie dla pary bez ślubu. Instytucje finansowe wyliczają większą zdolność kredytową parom żyjącym w jednym gospodarstwie domowym niż żyjącym osobno. Jest to związane z lepszym zabezpieczeniem kredytu, ponieważ w przypadku utraty pracy przez singla, nie ma kto spłacać kredytu. Natomiast w sytuacji, gdy dochody straci jedno z partnerów, wtedy zarobki drugiej osoby będą gwarancją spłaty zobowiązania.

Bank sprawdzi zameldowanie

Większość banków udzielających kredytu hipotecznego parze bez ślubu będzie od niej wymagała dostarczenia dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub oświadczenie o zamieszkiwaniu pod jednym adresem w momencie składania wniosku.

Problemy z kredytem dla pary żyjącej bez ślubu mogą się rozpocząć w przypadku rozpadu związku. Pomimo rozejścia się pary, kredyt musi być nadal spłacany. W takim przypadku trudniej jest określić, kto ma przejąć mieszkanie i spłacać zobowiązanie.

Centrumkredyt poleca