Odwrócony kredyt hipoteczny pomocny dla starszych samotnych osób

Grudzień 16
10:33 2011

Odwrócony kredyt hipoteczny (odwrócona hipoteka) pozwoli wielu starszym schorowanym osobom na wyjście z finansowego dołka, a przede wszystkim osobom samotnym na sfinansowanie opieki nad nimi.

Nie ulega wątpliwości, że kredyty nam potrzebne i spełniają pożyteczną rolę w naszym życie , oferty kredytowe również są, ale są także negatywnym odbiciem możliwości i stanu w jakim znajduje się polskie społeczeństwo. Poza tym kredyty mają tę złą cechę, że są drogie i należy je później spłacić. Poza tym banki stale co przy nich majstrują, ale w kierunku ujemnym dla klienta.

Ale tak już jest, że oferty kredytowe, a konkretnie kredyty w wielu też przypadkach pozwalają nam na przeżycie, na dopięcie naszych budżetów domowych, a także pozwalają nam na odrobinę luksusu. Nawet jeżeli jest on na kredyt. Poza tym pieniądze pożyczone w banku pozwalają teraz nam skredytować też naszą starość. Tak takie oferty kredytowe również są. Skąd taka refleksja? Stąd, że wielu starszych ludzi pozostawionych jest bez podstawowej opieki, stąd, że w wielu przypadkach opuścili ich bliscy, stąd, że nie mają środków aby z godnością odejść z tego świata. Na szczęście zła sytuacja materialno-społeczna wielu osób starszych skłoniła rząd do podjęcia działań w tym kierunku. Przede wszystkim do zmian tej niekorzystnej dla wielu naszych seniorów sytuacji. Dlatego resort finansów zatwierdził ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który specjalnie został skierowany właśnie do tej grupy społecznej.

Wprowadzenie w życie tych przepisów oraz tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny pozwoli wielu starszym schorowanym osobom na wyjście z finansowego dołka, a przede wszystkim osobom samotnym na sfinansowanie opieki nad nimi. Na czym polegają takie oferty kredytowe? Najprościej rzecz ujmując na zastawieniu mieszkania w zamian za kredyt. Bardziej szczegółowo: “założeniem projektu jest umożliwienie osobom po 60 roku życia posiadającym prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na wykorzystanie kapitału zgromadzonego w posiadanej nieruchomości”. Czyli kredytobiorca może wziąć od instytucji kredytującej pieniądze na przeżycie, nie zwracać ich bankowi, tylko przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Kredytobiorca taki nie musi legitymować się zdolnościami kredytowymi, posiadać jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń, ani poręczycieli. Wierzytelność tego odwróconego kredytu hipotecznego będzie zabezpieczona hipoteką. I to jest właśnie odwrócony kredyt hipoteczny, a więc kredyt, który pozwoli starszej osobie na w miarę godne życie. I to tyle.

W przypadku śmierci kredytobiorcy bank przejmuje zastawioną nieruchomość i rozlicza się po jej sprzedaży z ewentualnymi spadkobiercami. Ustawa o odwróconej hipotece niejako wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu samotnych seniorów będących w złej sytuacji materialnej i jest dobrym rozwiązaniem na pozyskanie przez nich dodatkowych środków na życie. Dobrze też, że banki mają też takie oferty kredytowe, ponieważ to banki takich kredytów udzielają.

Centrumkredyt poleca