Czy skradzioną kartę trzeba zgłaszać na policję?

Czy skradzioną kartę trzeba zgłaszać na policję?
Sierpień 02
15:55 2016

Gdy nasza karta płatnicza zostanie skradziona, należy działać szybko i o całym zdarzeniu powiadomić bank, ponieważ w przeciwnym przypadku taka utrata plastikowego narzędzia płatniczego może być dla nas kosztowna. Czy jednak kradzież karty trzeba również zgłaszać na policję?

W Polsce kradzieże kart nie należą wcale do rzadkości. Jak wynika z danych NBP, w samej tylko II połowie 2014 roku złodzieje ukradli ponad 15 mln zł za pomocą kart płatniczych.

Gdy ukradną ci kartę

Ustawa o usługach płatniczych z 2011 roku w art. 42 wyraźnie określa, że w przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia karty płatniczej, a nawet stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę usług płatniczych lub podmiot przez niego wskazany – w praktyce chodzi najczęściej o bank. Powyższy zapis zmusza nas do jak najszybszego zastrzeżenia utraconej karty płatniczej, jeśli chcemy zabezpieczyć środki na naszym koncie i nie odpowiadać za nieautoryzowane płatności dokonane przez złodzieja.

Zgłoszenia utraty karty płatniczej najszybciej można dokonać, dzwoniąc na infolinię naszego banku lub udając się do jego najbliższej placówki. Można także skorzystać z ogólnopolskiego Systemu Zastrzegania Kart, dzwoniąc (również z zagranicy) na numer (+48) 828 828 828. System ten przekieruje nas na infolinię wybranego przez nas banku.

przeczytaj także:

Blokowanie karty Pekao S.A.

Czy wiesz, że…

Do czasu zastrzeżenia karty, odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje płatnicze tylko do wysokości 150 euro (50 euro w przypadku płatności bezstykowych). Po zgłoszeniu utraty karty, zobowiązania przejmuje na siebie bank w całości, wówczas wspomniany limit nie odgrywa żadnej roli.

Kradzież karty a policja

Logicznie rozumując, każde przestępstwo, a zatem również kradzież karty, należy zgłaszać na policję. Jednak w przypadku zastrzeżenia karty nie mamy już takiego obowiązku. Jest jednak pewien wyjątek. Gdy nasza karta była ubezpieczona i posiadamy polisę od utraty pieniędzy w wyniku nieautoryzowanych operacji, konieczne będzie zgłoszenie utraty karty również na policji. Obowiązek ten jest często zapisany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia (np. ubezpieczenie w firmie Concordia). Jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć problem z pokryciem strat przez ubezpieczyciela.

Centrumkredyt poleca