Kontakt do Rzecznika Finansowego

04 sierpnia
10:48 2016
5
(1)

W lipcu 2015 roku sejm uchwalił ustawę, według której zamiast instytucji Rzecznika Ubezpieczonych powstał nowy urząd Rzecznika Finansowego. Osoba na tym stanowisku ma reprezentować klientów w sporach z instytucjami finansowymi i zajmować się rozpatrywaniem reklamacji. W jaki sposób możemy kontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Nowym Rzecznikiem Finansowym została wybrana na najbliższe cztery lata Aleksandra Wiktorow, która do tej pory pełniła funkcje Rzecznika Ubezpieczonych.

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Do zadań Rzecznika Finansowego należą:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków klientów, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego,
  • wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego,
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta,
  • prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

Rzecznik Finansowy a mediacja

Nowe stanowisko Rzecznika Finansowego rozszerza kompetencje dotychczasowego urzędu o możliwość podejmowania postępowania mediacyjnego, czyli pozasądowego rozwiązanie sporu. Sprawa ta jest bardzo istotna zwłaszcza w przypadku dużej złożoności produktów finansowych o konstrukcji niezrozumiałej dla klientów.

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone na wniosek klienta, który za tę czynność musi wpłacić na rachunek Rzecznika Finansowego opłatę w wysokości 50 zł. Sprawa może toczyć się także z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu klienta.

Jak kontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Zgodnie z przyjętymi przepisami reklamację do Rzecznika Finansowego można złożyć (osobiście albo przesyłką pocztową) w każdej instytucji finansowej obsługującej klientów w formie pisemnej. Dodatkowo reklamację można złożyć także ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w firmie, a także w formie elektronicznej.

W celu skontaktowania się z Rzecznikiem Finansowym możemy skorzystać z danych:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. +48 22 333-73-26
+48 22 333-73-27
fax +48 22 333-73-29
https://rf.gov.pl

W przypadku pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz można skorzystać formularza zapytań, który należy przesłać na adres [email protected]

Wnioski kierowane do Rzecznika Finansowego najlepiej przekazywać drogą poczty tradycyjnej. Wnioski przesyłane na adres e-mail powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.