Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny a leasing finansowy
24 kwietnia
14:54 2016
0
(0)

Poszczególne rodzaje leasingu różnią się zasadniczo w kwestii prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co przekłada się na odmienny sposób naliczania kosztów podatkowych.

Na rynku usług finansowych funkcjonują dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny i finansowy. To, która forma będzie w przypadku danego leasingobiorcy korzystniejsza, zależy od kilku czynników, między innymi od preferowanej formy rozliczania kosztów podatkowych, a także od czasu korzystania z przedmiotu umowy.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że pozyskiwany w ramach umowy przedmiot staje się składnikiem majątkowym leasingodawcy, który jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zarówno opłata wstępna, ponoszona przez leasingobiorcę decydującego się na tę formę finansowania zakupów, jak i raty leasingowe, zawierające w sobie podatek VAT, wliczają się do jego kosztów uzyskania przychodu. Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest możliwość wykupu użytkowanego przedmiotu wraz z końcem okresu trwania umowy.

W odróżnieniu od leasingu operacyjnego w przypadku leasingu finansowego tylko odsetki wliczane w poszczególne raty zaliczane są do kosztu uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot umowy leasingowej jest traktowany jako składnik majątkowy leasingobiorcy, dlatego to w jego gestii leży dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, również kwalifikowanych do kosztu uzyskania przychodu. W ramach tej formy leasingowania VAT odprowadzany jest jednorazowo z góry w terminie płatności pierwszej raty. Przedmiot umowy przechodzi na własność leasingobiorcy automatycznie po uregulowaniu ostatniej raty wynikającej z harmonogramu wpłat.

W zakresie popularności zdecydowanie prym wiedzie na polskim rynku finansowym leasing operacyjny, a to ze względu na mniejsze zaangażowanie środków własnych na początku trwania umowy. Wybierając tę formę finansowania, nie trzeba z góry odprowadzać podatku VAT w pełnej wysokości, co powoduje mniejsze obciążenie firmowego budżetu. Szacuje się, że aż ok 85 proc. umów leasingowych dotyczy właśnie leasingu operacyjnego. Dodatkowo leasing operacyjny staje się niezwykle korzystny, gdy umowa dotyczy relatywnie krótkiego okresu. Za jego sprawą można zauważalnie zwiększyć koszty uzyskania przychodu, ograniczając wysokość podstawy opodatkowania dzięki wliczanym w koszty ratom leasingowym.

Forma leasingu zależy wyłącznie od leasingobiorcy. Czynnikiem, który powoduje wybór decyzji są jego aktualne potrzeby w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz okresu korzystania z usługi leasingowej. Więc co odróżnia leasing operacyjny a leasing finansowy?

Przepisy o rachunkowości i podatkach wykazują dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Jak i którą formę powinniśmy wybrać, która jest dla nas korzystniejsza ? O tym powiemy w poniższym artykule, w którym przybliżymy obydwie formy.

Rodzaje leasingu i różnice pomiędzy nimi

Leasing operacyjny cechuje się tym, że przedmiot leasingu jest zaliczany do elementów majątkowych leasingodawcy, co wymusza na nim dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe w tym wypadku wraz z opłatą wstępną, która stanowi koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT w tym wypadku doliczany jest do każdej raty leasingowej. Po upłynięciu umowy leasingowej leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu.

Leasing finansowy to forma, w której nie cała rata lecz tylko jej część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot leasingu (np. samochód ciężarowy) zalicza się do elementów majątku leasingobiorcy dlatego to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od dochodów, która wraz z częścią odsetkową zaliczana jest do przychodu. VAT pokrywany jest z góry podczas uiszczenia pierwszej raty leasingowej przy odbiorze pojazdu. W tej formie leasingowej nie ma wykupu, więc leasingobiorca staje się od razu właścicielem wraz z zakończeniem usługi leasingowej

Leasing operacyjny a finansowy

Podstawowymi różnicami jest możliwość odpisu amortyzacji, w przypadku leasingu operacyjnego leży ona po stronie leasingodawcy a w przypadku formy finansowej odwrotnie. Wykup istnieje tylko w przypadku leasingu operacyjnego, a podatek vat jest doliczany do każdej raty leasingowej gdzie w przypadku leasingu finansowego jest płacony z góry.

Różnica cechująca leasing operacyjny a finansowy to właśnie prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjny. Jest to kluczowy element przy wysokości kosztów podatkowych dla stron umowy leasingu.

Kredyty bankowe stały się w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem życia większości Polaków. Trudno znaleźć wśród nas kogoś , kto nie jest związany z kredytem, leasingiem, debetem czy kartą kredytową. Pomoc finansowa banku jednak słono kosztuje i nie każdego na nią stać. Zdolność kredytowa konsumentów jest bowiem solidnie weryfikowana. Bank odrzucił Twój wniosek o kredyt? Nic się nie martw bowiem deską ratunkową może okazać się leasing.

Formalnie leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym. Rozszerzając ten wątek o szczegóły warto podać kilka podstawowych cech leasingu. Z języka angielskiego, słowo „to lease” oznacza wynajem. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra leasingowego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing oznacza dla konsumenta kilka podstawowych profitów. Są to m.in. brak konieczności angażowania własnych środków pieniężnych, optymalizacja obciążeń podatkowych oraz możliwość odliczenia rat do kosztów uzyskania przychodów.

Nie bez znaczenia jest również minimalna procedura związana z otrzymaniem finansowania. Na polskim rynku istnieje kilka rodzajów leasingu. Najpowszechniejszy to leasing operacyjny, który jest jednocześnie najbardziej opłacalny. Cechuje go brak konieczności amortyzacji danego dobra leasingowego, korzyści podatkowe oraz możliwość odkupienia przedmiotu po upłynięciu określonego w umowie czasu. Leasing finansowy charakteryzują mniej preferencyjne warunki podatkowe.

Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

0 komentarzy

Brak komentarzy!

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, ale możesz być pierwszą osobą która skomentuje ten artykuł.

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Solve : *
15 − 9 =


Centrumkredyt poleca