Rodzaje leasingu

25 października
20:06 2019
4.5
(2)

Leasing jest innowacyjną formą finansowania już nie tylko przedsiębiorców ale również osób fizycznych i ludzi, którzy uprawiają wolny zawód. Wybór odpowiedniej alternatywy uzależniony jest od personalnych preferencji korzystającego. W aktualny przepisach i ustawach dotyczących finansowania w ramach leasingu możemy wyróżnić dwa podstawowe typy leasingowe: operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny a finansowy

Nasz materiał rozpoczniemy od opisu leasingu operacyjnego. Jest to najczęściej spotykana forma finansowania w naszym kraju. Jej cechą charakterystyczną jest to, iż wynajmowane dobro zaliczane jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jego największą zaletą są korzyści podatkowe. Rata leasingowa oraz opłata wstępna zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Każdy leasingobiorca ma możliwość wykupu wynajmowanego przedmiotu po upłynięciu terminu umowy leasingu. Leasing finansowy inaczej kapitałowy jest zdecydowanie bardziej podobny pod kątem spłaty do kredytu bankowego. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zalicza się jedynie część odsetkową. przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT płatny jest z góry przy okazji uiszczania pierwsze raty. „Leasing operacyjny a finansowy?” – odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa.

N polskim rynku istnieją dwa podstawowe rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Częściej wybieraną alternatywą jest leasing operacyjny ze względu na korzyści podatkowe. W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe. Leasing finansowy przypomina pod tym względem kredyt bankowy. Do kosztów uzyskania przychodów wlicza się bowiem jedynie odsetki od rat leasingowych. W niniejszym artykule porównamy obydwie formy leasingowe z uwzględnieniem wszystkich zalet i wad finansowania.

Leasing operacyjny

Jeżeli leasingobiorca zdecyduje się na tę formę transakcji to musi spełnić cztery fundamentalne warunki: umowa musi być zawarta na czas określony, okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli chodzi o odpisy amortyzacyjne to pokrywa je finansujący.

Leasing finansowy

W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. W przeciwieństwie do operacyjnego leasingu, w tym przypadku nie następuje wykup wynajmowanego przedmiotu. Leasingobiorca staje się właścicielem w momencie podpisania umowy. W tym modelu muszą być spełnione określone warunki mianowicie: umowa musi być zawarta na czas określony, suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego, umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Leasing zwrotny

Jest to forma finansowania, która jest jakby odwrotnością klasycznej formy leasingu. Leasingobiorca odsprzedaje finansującemu swój środek trwały. Następnie użytkuje ów przedmiot na podstawie umowy leasingowej. Może on być rozpatrywany w oparciu zarówno o leasing finansowy jak i operacyjny.

Większość naszych rodaków decyduje się jednak na leasing operacyjny, ponieważ nie obliguje on aplikanta do angażowania własnych środków finansowych. Jest to również korzystna opcja w przypadku kiedym okres finansowania danego dobra majątkowego nie jest długi. Taka forma pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów.

 

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4.5 / 5. Liczba głosów: 2

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Centrumkredyt poleca