Faktoring – co to jest i jak mogą z niego skorzystać firmy?

22 kwietnia
16:30 2016
4
(1)

Wiele firm bardzo chętnie korzysta z faktoringu. Usługę tę mają w ofercie zarówno banki, jak i niebankowe firmy faktoringowe. Główną zaletą faktoringu jest poprawa płynności finansowej – przedsiębiorstwo może dysponować bowiem pewną częścią kwoty z wystawionej faktury jeszcze przed tym jak zostanie ona przez kontrahenta opłacona.

W handlu powszechną rzeczą są kilkudziesięciodniowe okresy na uregulowanie należności wobec swojego kontrahenta. Dla strony oczekującej na płatność taka sytuacja może rodzić problemy z płynnością finansową. Rozwiązaniem w takim przypadku okazuje się faktoring.

Zwykle schemat operacji jest następujący – faktor (czyli bank albo firma faktoringowa) nabywa wierzytelność od przedsiębiorcy (faktoranta), jednocześnie płacąc mu część (zazwyczaj znaczną, 80-90 proc.) kwoty wynikającej z faktury. Następuje cesja wierzytelności, kontrahent jest już dłużnikiem faktora, a nie faktoranta. Po uregulowaniu przez niego swojego zobowiązania wobec faktora, ten ostatni przelewa resztę środków faktorantowi, jednocześnie potrącając sobie przy tym prowizję – do kilku procent.

Banki stosują indywidualne podejście do klientów, projektując rozwiązania faktoringowe pod potrzeby danego przedsiębiorstwa. Jest także kilka rodzajów faktoringu. Podstawowy podział to faktoring z regresem (niepełny) i bez regresu (pełny). Pierwszy polega na tym, iż gdyby kontrahent nie wywiązywał się ze swojej wierzytelności, faktorant musi zwrócić faktorowi pieniądze. Ryzyko transakcji pozostaje więc po stronie przedsiębiorcy. W przypadku faktoringu pełnego, ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie faktor.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać m.in. z faktoringu odwrotnego – skierowanego do odbiorców towarów czy usług. W tym przypadku faktor niejako kredytuje tę transakcję – dostawca szybko otrzymuje pieniądze od banku odbiorcy (dzięki czemu często odbiorca może liczyć na skonto, czyli rabat), a następnie rozlicza swoją należność już bezpośrednio ze swoim klientem.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, zrzeszone weń firmy nabyły w 2013 r. wierzytelności na kwotę ponad 96,5 mld zł. W ciągu jedynie 4 ostatnich lat rynek faktoringu w Polsce wzrósł niemal dwukrotnie.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4 / 5. Liczba głosów: 1

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.