Fundusze PKO

02 kwietnia
02:30 2012
()

Jak większość banków, także PKO daje swoim klientom możliwość inwestowania swoich środków za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działającego przy banku. PKO TFI został powołany do życia w 1997 roku i zrzesza obecnie około pól miliona klientów. Obecnie fundusze PKO, to grupa ponad dwudziestu instytucji, w których klienci mogą lokować swoje środki pieniężne.

Fundusze pko dzielą się na kilka gałęzi takich jak:

 • fundusze skarbowe i rynku pieniężnego z których wyróżniamy fundusz skarbowy i fundusz rynku pieniężnego;
 • fundusze mieszane, gdzie do wyboru mamy fundusz stabilnego wzrostu, stabilnego wzrostu Plus, zrównoważony, zrównoważony Plus oraz fundusz strategicznej Alokacji
 • fundusze akcyjne, które dzielą się na fundusz akcji, akcji plus, Akcji Nowa Europa, Akcji Małych i Średnich Spółek, Surowców Globalny, Biotechnologii i Innowacji Globalny, Dóbr Luksusowych Globalny, Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 • fundusze obligacji, na które składają się fundusze obligacji, obligacji długoterminowych oraz fundusze papierów dłużnych Plus

W który z powyższych funduszy najbardziej opłaca się inwestować? Niewątpliwie jeżeli już mamy obowiązek dokonać wyboru będzie to gałąź funduszy bezpiecznych, czyli fundusze pko obligacji.

Klienci mają także do wyboru samodzielny wybór jednego lub kilku funduszy lub inwestycję w przygotowany przez specjalistów portfel.

Fundusze PKO TFI podzielone są na portfele:

 • Portfel Stabilny
 • Portfel Umiarkowany
 • Portfel Aktywny
 • Portfel Ekspansywny
 • Portfel Ochronny Maksymalny
 • Portfel Ochronny Wyważony
 • Portfel Ochronny Obligacji
 • Portfel Ochronny Długoterminowy

Jeżeli chodzi o wyniki inwestycyjne, to klienci, którzy zainwestowali w portfel funduszy mogą cieszyć się zyskiem tylko, jeśli chodzi o portfel stabilny lub umiarkowany. Pierwszy zarobił bowiem 3,92%, drugi wyszedł, co prawda na plus, ale jedynie 0,85%. Wszyscy, którzy ulokowali środki w portfelu aktywnym i ekspansywnym, w ostatnim roku stracili, odpowiednio 5,49% i 8,47%. Jeśli chodzi o fundusze PKO, to w ostatnim roku najwięcej zarobiły dla swych klientów:

 • Fundusz PKO Papierów Dłużnych USD – 15,34%
 • Fundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PLN – 11,05%
 • Fundusz PKO Papierów Dłużnych Plus – 9,66%
 • Fundusz PKO Obligacji Długoterminowych – 9,18%
 • Fundusz PKO Obligacji – 9,1%

Jeśli chodzi o największe straty, to niewątpliwym liderem jest Fundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny ze stratą 21,34% w ciągu ostatniego roku. Oprócz niego słabe wyniki uzyskały także:

 • Fundusz PKO Akcji – -14,79%
 • Fundusz PKO Akcji Nowa Europa – -14,14%
 • Fundusz PKO Akcji Plus – -12,91%
 • Fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – -10,07%
 • Fundusz PKO Strategicznej Alokacji – -8,39%

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.