Fundusz powierniczy – co to jest? definicja i znaczenie

Fundusz powierniczy – co to jest? definicja i znaczenie
02 stycznia
23:14 2019
()

Pieniądz ma być wykorzystywany do pomnażania kapitału. W tym celu powołane zostały specjalne instytucje, wyręczające ludzi z kapitałem, ale bez koniecznej do jego pomnażania wiedzy. Taką instytucją jest fundusz powierniczy (dziś fundusz inwestycyjny).

Przyjrzyjmy się mu bliżej.

W polskim prawie zbiorowe inwestowanie pojawiło się w roku 1991- zostało wpisane do ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Celem było nadanie organizacyjnego charakteru wspólnemu inwestowaniu, odznaczającemu się dowolnym momentem przystąpienia i wystąpienia, zależnym od zainteresowanego. Zadaniem funduszy zaś inwestowanie na rynku kapitałowym czyli decydowanie w co lokować powierzone pieniądze. Skutkiem takich działań miało być pomnażanie zgromadzonych środków, czego efektem był wzrost wartości jednostki uczestnictwa.

Na majątek funduszu powierniczego składały się połączone środki finansowe inwestorów indywidualnych. Pieniądze, powierzane funduszowi powierniczemu przez inwestorów ulegają przeliczeniu na jednostki uczestnictwa a te z kolei wyrażają proporcjonalny udział w majątku funduszu powierniczego. Realny zarobek uczestnika występuje w chwili wycofania przez niego pieniędzy (a to odbywa się za sprawą umorzenia jednostki uczestnictwa) jeżeli cena umarzanej jednostki uczestnictwa jest wyższa od ceny jej zakupu. Cena zakupu musi być dodatkowo powiększona o kwotę pobranych prowizji i skorygowana o stopę inflacji w danym okresie.

Fundusz powierniczy: zarządzanie

To z kolei zadanie zespołu specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Mają oni przestrzec inwestora przed stratą oraz jej zapobiec a dodatkowo dbać o wzrost wartości udziałów.

Fundusz powierniczy: rodzaje

Wyróżnić możemy 2 rodzaje funduszy powierniczych:

Fundusz akcji
Fundusz obligacji

Są one wyrazem możliwości określenia przez inwestora sposobu inwestowanie pieniędzy.
Formalnie fundusze powiernicze już nie istnieją – zastąpiły je fundusze inwestycyjne na skutek wprowadzenia ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.

zobacz także:

Fundusze PKO

Najlepszy fundusz emerytalny

W dzisiejszych czasach mamy wiele sposób inwestowania pieniędzy.

Możemy liczyć na te mniej i bardziej ryzykowne.

Jednym ze sposobów zarabiania między poprzez inwestowanie na giełdzie są fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposób na inwestowanie, które nieco różni się od innych bowiem polega na zbiorowym inwestowaniu wielu osób jednocześnie, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza wspólnym inwestowaniem. Fundusze inwestycyjne to więc inwestowanie w te same aktywa giełdowe wielu osób jednoczesne, które nie znają się na stopie prywatnej.

W jednym funduszu mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidualne jak również osoby prawne takie jak miasta czy firmy. Fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze inwestycyjne otwarte gdzie liczba członków może się stale zmieniać oraz fundusze inwestycyjne zamknięte gdzie liczba uczestników raczej nie zmienia się. Wyróżniamy również wiele rodzajów funduszy, które są bardziej lub mniej ryzykowne. Te które wyróżniają się niskim stopniem ryzyka to na przykład fundusze parasolowe, które jak łatwo się domyśleć noszą swą nazwę właśnie od parasola. Fundusze parasolowe polegają inwestowaniu w kilka aktywów jednocześnie, które w żaden sposób nie łącza się i nie krzyżują, fundusze parasolowe więc poprzez inwestowanie w wiele aktywów wykluczają wysoki stopień ryzyka. Rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Fundusze parasolowe to tylko jeden z możliwych funduszy na jakich możemy inwestować pieniądze. Innym równie bezpiecznym fundusze jest fundusz zrównoważony, który można nawet określić jako najbardziej bezpieczny fundusz.

Z kolei fundusze hedgingowe to najbardziej niebezpieczne fundusze, charakteryzują się wysokim ryzykiem straty w okresie bessy, lecz w okresie hossy mogą przynieść na prawdę duże niespodziewane pieniądze.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.