Jak pozyskać dotacje do budowy energooszczędnego domu?

Kwiecień 22
15:17 2016

Inwestowanie w energooszczędne rozwiązania podczas budowy własnego domu się opłaca. NFOŚiGW umożliwia uzyskanie dofinansowania do kredytu hipotecznego, gdy projekt powstającej nieruchomości będzie zakładał ograniczenie zużycia energii użytkowej.

Program dotacji do kredytów mieszkaniowych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrażany będzie do końca 2018 r. W przeciągu tego czasu rządowe wsparcie pieniężne ma objąć ok 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a jego łączna wartość sięgnąć ma 300 mln zł.

W ramach programu dotacji osoby fizyczne, które zdecydują się na budowę domu lub zakup domu/mieszkania od developera (w tym wspólnoty mieszkaniowej) w oparciu o najwyższe standardy energetyczne, będą mogły liczyć na dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Będzie ono miało postać częściowej spłaty kapitału kredytu, a przekazane zostanie na rachunek osobisty beneficjenta po uzyskaniu przez nieruchomość wymaganego standardu energetycznego.

Dostępna kwota dotacji zależeć będzie od osiągniętego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową, a także od potwierdzenia sprawności instalacji grzewczej. Planowana wartość wskaźnika dotyczącego oszczędności energii wynosi 93,5 tys. MWh/rok. Wszystko po to, by promować w Polsce budowanie domów o niemal zerowym zużyciu energii. Celem programu jest nie tylko sama oszczędność energii, ale także ograniczenie emisji CO2 w nowo powstających budynkach mieszkalnych.

W przypadku domów jednorodzinnych – w zależności od standardu, w jakim wybudowana zostanie nieruchomość – dofinansowanie sięgnąć może 30 ty.z ł lub 50 tys. zł brutto. Gdy mowa o lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – kwoty te sięgają 11 tys. zł lub 16 tys. zł.

Wnioski o kredyty mieszkaniowe z dofinansowaniem przyjmowane są ciągle, a składać je można bezpośrednio w bankach, które podjęły w tym zakresie współpracę z NFOŚiGW. Pełna lista uczestniczących w programie instytucji zamieszczona jest na stronie internetowej NFOŚiGW.

Centrumkredyt poleca