Najem okazjonalny

Najem okazjonalny
13 kwietnia
23:15 2012
4.3
(3)

Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to jedna z najbezpieczniejszy form wynajmu mieszkania. To odpowiednia umowa, na podstawie której konkretna osoba fizyczna powierza odpłatnie nieruchomość do korzystania innej osobie fizycznej bądź nawet kilku takim osobom, na czas określony który nie przekracza okresu dziesięciu lat. Jest to forma wynajmu mieszkania, w której właściciel jest lepiej chroniony przed działaniami wynajmującego, niż ma to miejsce w przypadku standardowej umowy.

W naszych krajach coraz większa ilość osób postanawia wynająć mieszkania. W wielu przypadkach powodem jest brak odpowiedniej zdolności kredytowej, która pozwalałaby na zakup własnych czterech kątów. Często nasze umowy mają charakter umowy o najem okazjonalny. Co to dokładniej znaczy? Tym zagadnieniem zajmiemy się w poniższym artykule. Zapraszamy!

Z takiej definicji dostajemy informację, że najem okazjonalny nie może zostać zawarty przez osobę, która czerpie zyski z wynajmu lokali, czyli jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT z tego tytułu. Z takiego rodzaju wynajmu nie mogą korzystać również spółki prawa handlowego oraz przedmiotem takiego najmu nie mogą być lokale użytkowe.

Warunki umowy najmu okazjonalnego

Aby umowa była określona jako najem okazjonalny należy spełnić wszystkie warunki wymienione poniżej:

  • najemca ma obowiązek złożenia w formie aktu notarialnego odpowiedniego oświadczenia w którym dopuszcza możliwość egzekucji w przypadku konieczności opuszczenia i wydania lokalu
  • najemca ma obowiązek wskazać inny lokal lokatorom w przypadku eksmitowania z lokalu, który był przedmiotem umowy najmu okazjonalnego
  • wynajmujący ma obowiązek zgłoszenia zawarcia takiego rodzaju umowy do urzędu skarbowego do którego podlega miejsce zamieszkania. Do wykonania takiej czynności osoba ma 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu co nie jest zawsze wiążące z datą zawarcia umowy. Brak takiego zgłoszenia uniemożliwia skorzystanie z uproszczonych czynności eksmisyjnych najemcy z lokalu po ustaniu umowy najmu okazjonalnego.

Całość musi zostać sporządzona na piśmie wraz z ewentualnymi zmianami.

Nowelizacja ustawy dotycząca ochrony praw lokatorów ma na celu dodanie rozdziału dotyczącego usługi jaką jest najem okazjonalny nieruchomości. Owe działanie ma zastosowanie w przypadku lokali mieszkalnych, których właściciele to pełnoprawni indywidualne jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej w postaci zawodowego najmowania bądź sprzedaży nieruchomości.

Czego dotyczy najem okazjonalny

Najem okazjonalny dotyczy umów, które są podpisywane na czas określony a ich termin nie przekracza dziesięciu lat. Opierając się na aktualnych regulacjach, ustawodawca narzucił do treści umowy dodatkowych zapisów prawnych. Należą do nich takie zagadnienie jak oświadczenie najemcy w postaci notarialnego aktu o zgody na poddanie się egzekucji i zobowiązaniu się do opuszczenia oraz lokalu.

Niestety jak to w przypadku wielu polskich norm prawnych i ta nie określa kto jest zobligowany do pokrycia kosztów papierkowej roboty a jak wiemy z doświadczenia na takich zapiskach ucierpi nikt inny jak szary Kowalski.

Koszty dokumentacji najmu okazjonalnego

Koszty związane z uzupełnieniem całej dokumentacji oscyluje w granicach 250 zł. Wszelkie informacje również muszą zostać złożone przez właściciela mieszkania do urzędu skarbowego, bowiem bez takiej procedury nie będzie możliwe egzekwowanie umowy pod postacią eksmisji. Brak możliwości skorzystania z takich usług jak wspomnieliśmy spowodują brak korzyści, które płyną z najmu okazjonalnego między innymi takie jak szybsza eksmisja uciążliwych najemców.

Oczywiście swoje trzy grosze ma odpowiednio wysoki podatek od takiej usługi. Aktualnie jak to w przypadku naszego kraju mamy ponad 80% nieuczciwych osób, które wynajmują swoje mieszkania bez odprowadzania odpowiedniego podatku. Z założenia dodatkowa biurokracja w tej formie powinna zmniejszyć odsetek tych nieuczciwych praktykantów. Nic bardziej mylnego. Nakładając coraz więcej obowiązków na najemców oraz osoby wynajmujące lokale analitycy są zgodni, że ilość nieopodatkowanych mieszkań pod wynajem będzie przybywać.

Wzór umowy najmu okazjonalnego z załącznikami

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4.3 / 5. Liczba głosów: 3

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.