Akt notarialny, najważniejsze informacje

19 stycznia
10:02 2011
4
(1)

Chcesz kupić upragnione mieszkanie, zdobyłeś najkorzystniejszy kredyt hipoteczny.Już tylko kilka kroków dzieli Cię od własnego lokum. Aby zostać pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, musisz mieć jednak akt notarialny.
Akt  notarialny to  dokument urzędowy sporządzany przez notariusza stanowiący dla uczestników danej czynności prawnej ważne zabezpieczenie ich interesów.
Akt  sporządzany jest w języku polskim i zawiera następujące informacje: dokładną datę podpisania aktu, miejsce jego sporządzenia, dane notariusza i adres kancelarii, imiona, nazwiska (wraz z imionami rodziców) i miejsce zamieszkania osób biorących udział w akcie. Niezbędne są także oświadczenia stron, stwierdzenia, że akt notarialny został odczytany, zaaprobowany i podpisany oraz rzecz jasna podpisy uczestników aktu.

Akt notarialny powinien być przejrzysty i zrozumiały, a obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tej urzędowej czynności.  To on współredaguje treść oświadczeń, spisuje je, głośno odczytuje stronom. Przed sporządzeniem aktu notariusz potwierdza tożsamość osób, które biorą udział w czynnościach na podstawie dokumentów, na przykład dowodów osobistych.
Oryginalne akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej. Strony aktu dostają ich wypisy, identyczne z oryginałem i mające jego wartość.
Jeszcze jedno, jeśli z jakiś przyczyn któraś ze stron nie może być obecna podczas podpisywania aktu notarialnego, może zastąpić ją pełnomocnik. Pełnomocnictwo to jednak musi mieć formę aktu notarialnego sporządzonego na potrzeby zawarcia tej umowy.

Powiedzmy, że zapłaciłeś za nieruchomość sprzedawcy, sporządziłeś z nim umowę na piśmie, wprowadziłeś się do nowego mieszkania. Co z tego, skoro, bez aktu notarialnego, czyli umowy spisanej u notariusza wciąż nie masz praw właściciela nieruchomości? Do księgi wieczystej możesz zostać wpisany tylko na podstawie ważnego aktu notarialnego! Zatem tylko akt notarialny zamienia Cię z kupca w pełnoprawnego właściciela upragnionego własnego kąta.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4 / 5. Liczba głosów: 1

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.