Jak udzielić pełnomocnictwa do rachunku?

Jak udzielić pełnomocnictwa do rachunku?
14 marca
14:02 2020
4.5
(2)

Właściciel konta osobistego, na podstawie złożonych w banku dokumentów, może ustanowić do niego pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem może być syn, mąż, rodzic, a nawet osoba niespokrewniona. 

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa do konta osobistego?

Właściciele kont osobistych założonych w bankach mają prawo ustanowienia pełnomocnika do zarządzania kontem czy kontaktowania się w imieniu właściciela rachunku z bankiem. Tego rodzaju rozwiązanie jest bardzo wygodne, kiedy z racji częstych wyjazdów klient potrzebuje ustanowić osobę, która w jego imieniu w razie konieczności skontaktuje się z bankiem lub dokona wypłaty środków. Pełnomocnictwa może udzielić każdy posiadacz rachunku osobistego. W tym celu należy złożyć w banku dokumenty, na postawie których zostanie ono ustanowione. Warto najpierw poznać podstawowe informacje na temat samego pełnomocnictwa i pełnomocnika.

Na czym polega pełnomocnictwo do konta bankowego?

To upoważnienie wybranej osoby do reprezentowania właściciela rachunku i podejmowania decyzji w jego imieniu. Wszystkie decyzje i kroki podjęte przez pełnomocnika są traktowane na równi z krokami i decyzjami podejmowanymi przez właściciela konta. Z racji zakresu, w jakim może zostać udzielone pełnomocnictwo, wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne i rodzajowe. To pierwsze umożliwia osobie upoważnionej do konta do wykonywania zleceń, transakcji i składania dyspozycji, podobnie jak właściciel rachunku. W drugim przypadku osoba upoważniona do konta może dokonywać zleceń tylko w zakresie złożonej w banku dyspozycji.

Ze względu na czas jego trwania wyróżnia się pełnomocnictwo jednorazowe udzielone do jednej transakcji lub jednej dyspozycji oraz stałe lub okresowe (udzielane na określony okres).

Jak udzielić pełnomocnictwa do konta w banku?

Jeśli klient banku decyduje się na udzielenie pełnomocnictwa do rachunku drugiej osobie, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia w placówce banku. Ważne, by na oświadczeniu o udzieleniu upoważnienia do konta znajdowały się dane szczegółowe osoby upoważnionej, w tym jej dane osobowe, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz dokładny adres, a także zakres umocowania i czas jego trwania. Należy zwrócić uwagę na to, by spektrum czynności, do jakich uprawniona zastaje druga osoba, został wyrażony jasno, czytelnie i w sposób szczegółowy wytyczał zakres powierzonych mocowań do konta.

Przy ustanawianiu tego rodzaju dyspozycji nie jest konieczne, by pełnomocnik osobiście stawił się w placówce banku, jednak wiele banków wymaga, by osoba umocowana złożyła jednocześnie wzór swojego podpisu, jakim będzie sygnować zlecenia i dyspozycje.

Jeśli z pewnych względów klient banku ma problem z dotarciem do placówki banku, może wysłać swoje pełnomocnictwo pocztą, jednak musi być wystawione w odpowiedniej formie, której wymaga dany bank.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4.5 / 5. Liczba głosów: 2

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.