Ważne dla studentów

Luty 17
09:08 2012
Oceń ten artykuł

Rok akademicki w pełni, a studenci kończą powoli sesję egzaminacyjną. “Starzy” studenci wiedzą już jak poruszać się po akademickim gruncie, ale ci z pierwszego roku dopiero wszystkiego się uczyą. Także jak znaleźć środki na naukę, bowiem z pewnością nie wszystkich rodziców jest stać na sfinansowanie studiów swoim dzieciom. Od czego są jednak programy rządowe, a w szczególności kredyty bankowe. Tymczasem kredyty studenckie funkcjonują już od 10 lat, bowiem w 1998 roku weszła w życie ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich na mocy której banki mogą przyznawać taką pomoc materialną. Natomiast 18 maja ur. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Niestety niewiele jest zmian na korzyść studenta. Nadal wnioski o kredyty studenckie należy składać do 15 listopada każdego roku i prawdopodobnie tak samo jak w latach ubiegłych pierwszą transzę tego kredytu studenci otrzymają dopiero w lutym, a więc w trakcie sesji, albo już po pierwszym semestrze. A więc nie wtedy, kiedy pieniądze są studentom najbardziej potrzebne, czyli na początku nauki kiedy najwięcej jest wydatków, tylko w połowie roku akademickiego. Mimo wielu monitów ze strony środowiska akademickiego jak widać nic się w tej sprawie nie zmieniło. Studenci sobie, a resort sobie.
– Nie wiem jak wygląda ten problem ze strony ministra, ale nam kredyty studenckie są potrzebne niemal od zaraz, a nie w połowie roku. Oczywiście w każdym miesiącu pieniądze się przydadzą, ale najbardziej potrzebna jest nam kasa na początku roku. Nie ma trudno, musimy zaakceptować decyzję ministerstwa. Muszę jednak podkreślić, że taka pomoc pieniężna jest dla nas wprost nie do przeceniania. Niewielu studentów stać jest na studiowanie bez pomoc banków, stypendiów czy dodatkowej pracy i taki kredyt studencki to jedyny wyjście. Dlatego decyzję o przyznaniu kredytu studenci zazwyczaj przyjmują z ulgą i radością. Jeżeli skończymy studia, dopiero po dwóch latach możemy zacząć spłacać kredyt dla studentów. Poza tym banki najczęściej idą na rękę studentom przy spłatach kredytów i zawsze można się z nimi dogadać – stwierdziła jedna ze studentek.
Co jeszcze trzeba wiedzieć starając się o kredyty studenckie? Trzeba mieć wymagane zabezpieczenie kredytu, a także i to, że umowy zawierane są do 31 marca następnego roku. Warto też wiedzieć, że kredyt jest umarzany w 20% jeżeli kredytobiorca kończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów na uczelni. Kredyt ten może też być umorzony w całości, jeżeli kredytobiorca przedstawi bankowi dokumenty potwierdzające trwałą utratę zdolności do jego spłaty /trwała niezdolność do pracy, trudna sytuacja materialna, choroba itp./.