Jakie są zasady programu MdM ? Poznaj je.

Jakie są zasady programu MdM ? Poznaj je.
Luty 14
12:32 2014
Oceń ten artykuł

Jak donosi portal, mieszkanie-dla-mlodych.pl, dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie musi być dane raz na zawsze. Są pewne sytuacje, w przypadku zaistnienia których beneficjent będzie zmuszony zwrócić otrzymane wsparcie finansowe.

procent domW ustawie regulującej program Mieszkanie dla Młodych, dotyczący dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego, znalazły się cztery wymagania, które musi spełnić beneficjent już po otrzymaniu wsparcia finansowego ze Skarbu Państwa. Jeśli złamie któryś z warunków, będzie zmuszony oddać otrzymane środki. A to może oznaczać naprawdę poważne kłopoty.

Wspomnianymi wymogami jest, aby przez pierwszych 5 lat od zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, lokalu nie sprzedać, nie wynająć (ani użyczyć), nie dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, ani nie uzyskał prawa własności do innego lokalu mieszkalnego (a także prawa współwłasności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Co do ostatniego warunku, jedynym możliwym odstępstwem jest uzyskanie któregoś ze wspomnianych praw w drodze spadku.

Co grozi za złamanie którejś z tych zasad?
W takim przypadku beneficjent będzie zmuszony zwrócić do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego część otrzymanej dopłaty. Wysokość kwoty do zwrotu wyniesie taką część dopłaty, ile miesięcy pozostało do końca wspomnianego 5-letniego okresu. Przykładowo, jeśli beneficjent zakupi nowe mieszkanie 4 lata po nabyciu tego w ramach programu MdM, będzie musiał zwrócić 1/5 otrzymanego dofinansowania. Co więcej, jeśli w ustawowym czasie kredytobiorca nie poinformuje banku o zajściu zdarzenia skutkującego koniecznością zwrotu dofinansowania, od kwoty do zwrotu będą naliczane karne odsetki.

Warto także pamiętać, że jeśli osoba wnioskująca o dofinansowanie w ramach MdM jednocześnie jest najemcą lokalu mieszkalnego, to musi go opróżnić w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia ostatecznej umowy kupna nieruchomości. Jeśli tego nie zrobi, grożą jej poważne konsekwencje prawne.