Trafić z inwestycją

Z pewnością kłopoty państw europejskich rzutują na wszystkie finanse, a nie tylko na państwowe. Problemy mają więc przedsiębiorcy i ich pracownicy, a także inwestorzy. Nie mniej jest wiele osób, które mają gotówkę i są firmy, które nie poddają się kryzysowi. Ci, którzy mają kasę chcą ją jak najlepiej zainwestować, a najbezpieczniej jest w depozyty bankowe. Wielu inwestorów wybiera jednak giełdę oraz fundusze inwestycyjne. Problem to niemały, bowiem na temat jakiegokolwiek inwestowania trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Na przykład czy lokować w fundusze akcji czy bardziej bezpieczne, chociażby w fundusze hybrydowe
– Z pewnością jest to problem, ale jakby na to nie patrzeć największe zyski mają  inwestorzy, którzy stawiają na fundusze akcji. Dbając o moje inwestycje również stawiam na fundusze akcji, ale nie uciekam na przykład od funduszy hybrydowych, które tak często są lekceważone przez inwestorów.  A szkoda bowiem  wbrew pozorom fundusze hybrydowe to ciekawy i co najważniejsze bezpieczny sposób na inwestowanie. A jak wiadomo moje inwestycje muszą być również bezpieczne więc nie tylko w fundusze akcji inwestuję – stwierdził jeden z inwestorów.
Powodów za “hybrydami” jest co najmniej kilka, a jednym z najważniejszych jest fakt, że “hybrydy” inwestują w różne rodzaje papierów wartościowych. Mogą to być akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe, waluty, a także w tak zwane instrumenty podobne. Wachlarz inwestycyjny jest więc bardzo szeroki. Można jeszcze do tego dodać, że do rodzaju “hybryd” zaliczyć jeszcze można fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone. I jeszcze jedno, jeżeli ktoś zamierza inwestować w fundusze typu hybrydowego musi się uzbroić w cierpliwość i poczekać na zysk. W ogóle inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest sporym ryzykiem – nawet jeżeli inwestujemy w fundusze typu hybryd. Jeżeli nie chcemy w ogóle ryzykować najlepiej zainwestujmy w depozyty bankowe. Generalnie decydując się na inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych powinniśmy brać pod uwagę kilka elementów. Mianowicie cel inwestycyjny, akceptowany poziom ryzyka, odpowiedni horyzont czasowy, koszty ponoszone przez uczestników, doświadczenie zarządzających oraz wyniki inwestycyjne funduszu. Trzeba jednak sobie jasno powiedzieć, że nie jest łatwo zgrać wszystkie elementy i nawet lokując swoje pieniądze w bezpieczne depozyty bankowe powinno się szukać jak najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań.