Ranking funduszy inwestycyjnych

Luty 29
20:57 2012
Oceń ten artykuł

Masz duży apetyt na zysk i oczekujesz zysków ze swoich inwestycji? Dobrze trafiłeś!Mamy dla Ciebie kilka propozycji skutecznych i efektywnych narzędzi inwestycyjnych. Jeżeli Twoja wiedza i doświadczenie w tym zakresie odbiło się od poziomu zera i możesz pochwalić się różnymi inwestycyjnymi doświadczeniami to fundusze inwestycyjne są dla Ciebie!

Coraz słabsza sytuacja na rynku inwestycyjnym, skłania przedsiębiorców do inwestycji w alternatywne źródła dochodów. Duże wahania na rynku walutowym mobilizują inwestorów do analizy portfeli inwestorskich i zastosowania stress testów strategii inwestycyjnych. Następstwem takiego mechanizmu jest zwykle poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł pomnażania zysku. W wielu przypadkach ratunkiem okazują się produkty strukturyzowane.

Idea funduszy inwestycyjnych wzięła się z pomysłu wspólnego gromadzenia kapitału. Pierwszym funduszem był Pionier. Od tamtej pory fundusze inwestycyjne mnożą się jak grzyby po deszczu. Konsumenci mogą więc wybierać z wielu alternatyw. Fundusze inwestycyjne dzielą się w zależności od celu inwestycyjnego i kryterium dostępności. Podstawowym podziałem jest klasyfikacja na fundusze otwarte i zamknięte. FIO to narzędzie dla osób, które:
oczekują zysków wyższych niż oferowane przez lokaty bankowe,
oczekują wysokiej płynności poprzez możliwość dopłaty lub wycofania zainwestowanych środków w całości lub części,
nie są specjalistami na rynku kapitałowym,
nie mogą poświęcić wystarczającej ilości czasu na samodzielne inwestycje w papiery wartościowe.
Ranking funduszy inwestycyjnych zawiera wiele przydatnych informacji , które pozwalają konsumentom na efektywną analizę funduszy. Jego głównym kryterium jest stopa zwrotu z inwestycji. Im wyższa tym fundusz jest lepiej postrzegany.

Czy fundusz inwestycyjny zapewni nam wystarczający zysk? Czym kierować się w wyborze funduszu? Na te i inne pytania pozwoli nam odpowiedzieć ranking funduszy inwestycyjnych. Jest to przydatne i uniwersalne narzędzie, dzięki któremu szybko i efektywnie ocenimy sytuacje na rynku.

Fundusz inwestycyjny to miejsce zbiorowego inwestowania. To instytucja, która lokuje nasze pieniądze w dostępne na rynku instrumenty finansowe. Nasze środki mogą być powierzone w akcje lub obligacje. Na rynku funduszy mamy do dyspozycji wiele ich rodzajów. Zacznijmy więc od najprostszego podziału mianowicie na typ funduszu. Otóż do wyboru mamy fundusze akcji, fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, papierów dłużnych i rynku pieniężnego. Obrazowe zestawienie wszystkich parametrów dają nam rankingi wszystkich funduszów inwestycyjnych. Znaleźć możemy je chociażby w internecie, który pełen jest nieobiektywnych informacji. Warto więc zestawić ze sobą różne propozycje, aby wybrać tą najlepszą.

Dostępne tam parametry pozwolą nam na obiektywny i słuszny wybór, są to np. natężenie akcji w portfelu danego funduszu, ryzyko walutowe czy odchylenie standardowe. Wyniki, które otrzymamy można dowolnie sortować względem przedziałów czasowych. Do wyboru mamy warianty graficzne (za pomocą wykresów) oraz warianty liczbowe. Ciekawą opcją jest również możliwość obliczenia stopy zwrotu, dla wybranego funduszu oraz odchylenie standardowe w wybranym przez nas czasie. Rankingi są codziennie aktualizowane w godzinach wieczornych. Wyniki możemy porównywać z indeksem giełdowym oraz indeksem światowym. Im wyższe odchylenie tym mamy do czynienia z wyższym wahaniem cen jednostki. Wiele rankingów posiada również subiektywne oceny funduszów, względem wcześniej narzuconych kryteriów rynkowych, koniunkturalnych, makroekonomicznych.

Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów na inwestowanie pieniędzy, dzięki, którym bez większego wysiłku możemy nieco zarobić. Oczywiście wysokość zarobków zależy od rodzaju funduszu oraz kwoty zainwestowanych pieniędzy.

Jaki fundusz wybrać oraz, które fundusze to najlepsze fundusze inwestycje?

Aby się o tym przekonać warto skorzystać z pomocy jaka oferują nam portale portale finansowe, mianowicie ranking funduszy inwestycyjnych. Ranking funduszy inwestycyjnych dostępny jest w sieci niemal na każdym kroku bowiem fundusze inwestycyjne to coraz bardziej popularna firma inwestowania pieniędzy. Ranking funduszy można więc podzielić na rodzaje funduszy, gdzie dowiemy się jaki rodzaj funduszu to największe zarobki. Jednak ranking funduszy to przede wszystkim klasyfikacja instytucji finansowych oferujących wykupienie funduszy. Na przykład jeden z internetowych rankingów pokazuje nam, że najlepszym funduszem aktualnie dostępnym na rynku jest Amplico a zaraz za nim Allianz i tak dalej. Ranking funduszy daje nam zarówno możliwość zakupu funduszu, oczywiście jeśli dana strona internetowa się tym zajmuje. Ranking funduszy pozwala nam więc szybko ocenić daj dane fundusze klasyfikują się wśród innych oraz przedstawić osiągnięcia funduszy z określonego czasu inwestowania. Pamiętajmy, że najatrakcyjniejsze fundusze to te, które zarabiają dobrze przez długi okres. Ranking funduszy a rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Warto pamiętać, że w zależności od rodzaju funduszy możemy zarówno wiele zyskać jak również stracić wszystko. Fundusze charakteryzujące się największym stopniem ryzyka jest więc fundusz hedgingowy, który w okresie giełdowej hossy może zarobić wiele jednak w czasie niekorzystnych notowań może stracić wszystko. Z kolei fundusz charakteryzujący się najniższym ryzykiem straty, gdzie w razie niepowodzeniem nie musimy martwic się o zainwestowany kapitał jest funduszem zrównoważonym.