Prace komisji

Grudzień 27
15:27 2011
Oceń ten artykuł

Z informacji analityków tego rynku wynika, że spada zainteresowanie projektem rodzina na swoim, bowiem o ile pod koniec ubiegłego roku program ten cieszył się jeszcze dużym powodzeniem wśród kredytobiorców, o tyle pierwsze miesiące tego roku nie były już takie owocne. Być może powodem była niepewność jakie zmiany zostaną wprowadzone do programu rodzina na swoim zmiany. Zmiany miały być wprowadzone w drugim kwartale tego roku. Tymczasem mamy koniec sierpnia a ustawa nadal nie jest podpisana przez prezydenta. Różne wieści dochodziły z prac komisji przygotowującej projekt zmian, ale nie były to konkretne informacje. Zresztą i w samej komisji były niemałe rozbieżności i dlatego tak długo to trwało. Przypomnijmy, iż w pierwszym czytaniu 12 członków komisji było za wprowadzeniem zmian, a 12 przeciw. I trudno się dziwić sprzeciwiającym się projektowi skoro na przykład przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy przewidywała obniżenie maksymalnych cen mieszkań, ograniczenie wieku kredytobiorców do 35 lat, wyłączenie z programu finansowania rynku wtórnego, poszerzenie katalogu osób, które będą mogły przystąpić do programu, w przypadku nieposiadania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej, a także wygaśniecie programu z 31 grudnia 2012 roku. Niestety pierwotnie nie uwzględniono też oczekiwań singli, ale istniała jeszcze szansa, że zostaną mimo wszystko uwzględnieni. No i rzeczywiście nowa ustawa przewiduje, że single będą również mogli korzystać z programu rodzina na swoim zmiany. Zachowano też zapis dotyczący rynku wtórnego, ale niestety ograniczony został wiek. Czyli z programu tego będą mogły korzystać tylko osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. – Najgorzej na rynku kredytowym mają osoby samotne, bowiem banki boją się takim osobom udzielać kredytu. Z chwila kiedy pracę traci jedna osoba w rodzinie nie ma problemu gdyż pracuje droga. Takich możliwości bank nie dostrzega w stosunku do singli. Kredyt dla samotnych nadal pozostaje w ich zasięgu, ale tylko na bankowym papierze. Jeszcze do niedawna single mieli nadzieję, że zostaną uwzględnieni w zmianach programu rządowego rodzina na swoim, które mają wejść w życie nie wiadomo kiedy – denerwuje się jeden z singli. Na szczęście zostali uwzględnieni, ale nadal nie wiadomo kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Póki co jednak poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia.