Polisy lokacyjne

Luty 21
22:42 2012
Oceń ten artykuł

Historia polis lokacyjnych została zapoczątkowana dzięki wprowadzeniu przez ówczesnego Ministra Finansów podatku Belki. Podatek od zysków kapitałowych związanych z różnego rodzaju inwestycjami ustanowiony przez prawo podatkowe ma jeden wyjątek. Ten wyjątek postanowiono wykorzystać. Polisa lokacyjna to nic innego jak połączenie lokaty bankowej z polisą na życie. Sprawdź który produkt jest bardziej opłacalny.

Danina dla fiskusa nie obejmuje odszkodowań z polis ubezpieczeniowych na życie (o ile nie posiadają one części inwestycyjnej). W związku z tym banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystały ten fakt i dzisiaj każdy konsument może zainwestować swoje środki w polisy lokacyjne. Ich działanie opiera się na tych samych podwalinach co lokat bankowych. Klient wpłaca określoną kwotę na procent i z góry ustalony czas. Podstawową różnicą między tradycyjną lokata a polisą lokacyjną jest fakt braku podatku Belki. Jeżeli w umowie konsument ma zagwarantowane 5% to otrzyma 5%. W przypadku klasycznych lokat bankowych byłoby to 5% pomniejszone o 19%. Co się bardziej opłaca, klasyczna lokata czy polisa lokacyjna? W kontekście obecnych realiów, gdzie w obiegu figurują jeszcze lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek zdecydowanie korzystniejszym produktem są lokaty bankowe. W kwietniu kiedy wchodzi w życie nowelizacja ordynacji podatkowej i znika z ofert bankowych lokata o dziennej kapitalizacji atrakcyjniejsza będzie polisa lokacyjna. Według ekspertów finansowych tzw polislokaty zastąpią w niedługim czasie popularne dzisiaj lokaty jednodniowe. W przypadku śmierci posiadacza polisy w czasie trwania umowy ubezpieczenia osoba uposażona (wskazana w umowie) może otrzymać pieniądze bez długotrwałego postępowania spadkowego – w przypadku lokat bank zwykle czeka na dział spadku.