Od czego zależy wysokość raty kredytu

Grudzień 20
09:47 2011
Oceń ten artykuł

Oprocentowanie kredytu bywa różne. Zależy ono od kilku zmiennych. Najważniejszym parametrem, który je określa jest stopa referencyjna kraju. Nie bez znaczenia jest także indywidualna polityka bankowa. Każdy kredyt wiąże się z innymi opłatami. Sprawdź jak na dzień dzisiejszy klarują się oferty kredytów bankowych.

Poziom odsetek, jaki uiścimy na poczet instytucji finansującej , jest wprost proporcjonalny do wysokości oprocentowania oraz długości spłaty. Przede wszystkim należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu podawane jest w stosunku rocznym. Raty płacone są przez kredytobiorców co miesiąc co w praktyce oznacza regularne zmniejszanie się kapitału pozostałego do spłaty. Każdy kredytobiorca może wybrać spośród dwóch rodzajów płatności transz kredytu. Do wyboru mamy bowiem raty stałe oraz raty malejące. Czym się one różnią? Rata kredytowa składa się zawsze z kapitału i odsetek. W kontekście raty stałej elementem stałym jest całkowita rata, a przy ratach malejących stała jest suma spłacanego co miesiąc kapitału. W wariancie rat malejących suma odsetek zostaje doliczona do stałej kwoty kapitału, spłacanej co miesiąc. Kredyty hipoteczne są prawie zawsze udzielane w oparciu o oprocentowane zmienne. Oznacza to, że co jakiś czas instytucja finansowa aktualizuje poziom oprocentowania. Dla kredytobiorcy oznacza to częste modyfikacje w harmonogramie spłaty pożyczki. Oprocentowanie kredytu to jednak nie jedyny koszt jaki wiąże się z bankową pożyczką. Dodatkowo należy ująć jednorazową opłatę prowizyjną. Zgodnie z regulacjami nie może być ona wyższa niż 5% wartości kredytu. Innym kosztem jakim obciążony jest nasz kredyt to ubezpieczenia. Dzisiaj prawie każda pożyczka wiąże się z wykupieniem ubezpieczenia. W ten sposób bank zabezpiecza się przed niewypłacalnością klienta wynikającą np. z utraty pracy czy nagłej choroby.