Nie wszystkich stać

Specyfika funduszy inwestycyjnych polega miedzy innymi na tym, że bez podstawowej chociażby wiedzy na ten temat, nie należy angażować się w ten typ inwestowania. Zresztą bez podstawowej nie powinno się bawić w jakiekolwiek inwestowanie. Poza tym nie ma pewnych funduszy tak jak nie ma pewnych inwestycji. Chyba, że inwestujemy w obligacje skarbowe bądź lokaty bankowe. Jeżeli ktoś twierdzi, nawet doradca finansowy, że inwestycja ta czy inna jest w 100 procentach pewnym biznesem, uciekajmy jak najdalej od takiego sprzedawcy oraz doradcy. Giełda, obrót akcjami, inwestowanie w fundusze agresywne czy mniej agresywne to ryzyko, na które inwestorzy świadomie się decydują. Dlatego można na tym zyskać duże pieniądze i stracić wszystko. Jest wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, jednakże najmniej chyba wiemy o funduszach hedgingowych. Początkujący w tej branży chyba nawet dokładnie nie wiedzą co to w ogóle są fundusze hedgingowe. Najprecyzyjniej określa do definicja według, której fundusze hedgingowe są” rodzajem instytucji finansowej pobierającej opłaty za zarządzanie powierzonym kapitałem, w którym dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapitałowym w celu ograniczenia /hedge/, czyli ryzyka wahań cen obejmujący swoim zasięgiem cały rynek dla maksymalizacji zysków. Jego najważniejszymi cechami są: bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, ale i możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy jak i bessy na rynku”. Można do tego jeszcze dodać, że fundusze hedgingowe zaliczane są często do funduszy nazbyt agresywnych, a czasami wręcz spekulacyjnych. Tymczasem nie wszyscy mogą w takie fundusze inwestować, a inni nie chcą. Wolą bardziej bezpiecznie inwestować na przykład w obligacje skarbowe. Albo w fundusze bardziej bezpieczne, które inwestują zarówno w akcje jak i wspomniane już obligacje skarbowe, czyli fundusze zrównoważone. Wracając jednak do funduszy hedgingowych można jeszcze wspomnieć, iż fundusze te są zazwyczaj funduszami zamkniętymi, a więc ma do nich dostęp ograniczona liczba i kategoria inwestorów. Co to oznacza w praktyce? Że ten kto chce spróbować tej gry musi dysponować co najmniej 1 milionem dolarów. Dodać jeszcze można, że fundusze hedgingowe rządzą się trochę innymi prawami niż pozostałe fundusze inwestycyjne. Najczęściej są to spółki prawa handlowego. Poza tym są bardziej elastyczne w inwestowaniu niż pozostałe fundusze inwestycyjne, nie ograniczają się tylko do jednego instrumentu finansowego, są po prostu bardziej uniwersalne. No i ostatnia sprawa, fundusze hedgingowe nie tylko ograniczają się – tak jak to zostało wspomniane na wstępie – do krótkiej sprzedaży. Mogą posługiwać się także kontraktami terminowymi, transakcjami typu – swap /kupno lub sprzedaż jednej waluty za drugą z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupienie w późniejszym terminie/ oraz innymi instrumentami pochodnymi.
Inwestorzy twierdzą, że fundusze hedgingowe to wyższa szkołą jazdy i nie każdy może sobie pozwolić na to pozwolić. I chyba maja rację bowiem najczęściej barierą staje się “wpisowe”, na które niewielu inwestorów jest po prostu stać.

0 komentarzy

Brak komentarzy!

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, ale możesz być pierwszą osobą która skomentuje ten artykuł.

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Subskrybuj ten blog

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

Centrumkredyt poleca