Nie wszystkich stać

Specyfika funduszy inwestycyjnych polega miedzy innymi na tym, że bez podstawowej chociażby wiedzy na ten temat, nie należy angażować się w ten typ inwestowania. Zresztą bez podstawowej nie powinno się bawić w jakiekolwiek inwestowanie. Poza tym nie ma pewnych funduszy tak jak nie ma pewnych inwestycji. Chyba, że inwestujemy w obligacje skarbowe bądź lokaty bankowe. Jeżeli ktoś twierdzi, nawet doradca finansowy, że inwestycja ta czy inna jest w 100 procentach pewnym biznesem, uciekajmy jak najdalej od takiego sprzedawcy oraz doradcy. Giełda, obrót akcjami, inwestowanie w fundusze agresywne czy mniej agresywne to ryzyko, na które inwestorzy świadomie się decydują. Dlatego można na tym zyskać duże pieniądze i stracić wszystko. Jest wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, jednakże najmniej chyba wiemy o funduszach hedgingowych. Początkujący w tej branży chyba nawet dokładnie nie wiedzą co to w ogóle są fundusze hedgingowe. Najprecyzyjniej określa do definicja według, której fundusze hedgingowe są” rodzajem instytucji finansowej pobierającej opłaty za zarządzanie powierzonym kapitałem, w którym dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapitałowym w celu ograniczenia /hedge/, czyli ryzyka wahań cen obejmujący swoim zasięgiem cały rynek dla maksymalizacji zysków. Jego najważniejszymi cechami są: bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, ale i możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy jak i bessy na rynku”. Można do tego jeszcze dodać, że fundusze hedgingowe zaliczane są często do funduszy nazbyt agresywnych, a czasami wręcz spekulacyjnych. Tymczasem nie wszyscy mogą w takie fundusze inwestować, a inni nie chcą. Wolą bardziej bezpiecznie inwestować na przykład w obligacje skarbowe. Albo w fundusze bardziej bezpieczne, które inwestują zarówno w akcje jak i wspomniane już obligacje skarbowe, czyli fundusze zrównoważone. Wracając jednak do funduszy hedgingowych można jeszcze wspomnieć, iż fundusze te są zazwyczaj funduszami zamkniętymi, a więc ma do nich dostęp ograniczona liczba i kategoria inwestorów. Co to oznacza w praktyce? Że ten kto chce spróbować tej gry musi dysponować co najmniej 1 milionem dolarów. Dodać jeszcze można, że fundusze hedgingowe rządzą się trochę innymi prawami niż pozostałe fundusze inwestycyjne. Najczęściej są to spółki prawa handlowego. Poza tym są bardziej elastyczne w inwestowaniu niż pozostałe fundusze inwestycyjne, nie ograniczają się tylko do jednego instrumentu finansowego, są po prostu bardziej uniwersalne. No i ostatnia sprawa, fundusze hedgingowe nie tylko ograniczają się – tak jak to zostało wspomniane na wstępie – do krótkiej sprzedaży. Mogą posługiwać się także kontraktami terminowymi, transakcjami typu – swap /kupno lub sprzedaż jednej waluty za drugą z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupienie w późniejszym terminie/ oraz innymi instrumentami pochodnymi.
Inwestorzy twierdzą, że fundusze hedgingowe to wyższa szkołą jazdy i nie każdy może sobie pozwolić na to pozwolić. I chyba maja rację bowiem najczęściej barierą staje się “wpisowe”, na które niewielu inwestorów jest po prostu stać.