Leasing operacyjny a leasing finansowy

Luty 26
14:54 2012
Oceń ten artykuł

Przepisy o rachunkowości i podatkach wykazują dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Jak i którą formę powinniśmy wybrać, która jest dla nas korzystniejsza ? O tym powiemy w poniższym artykule, w którym przybliżymy obydwie formy.

Forma leasingu zależy wyłącznie od leasingobiorcy. Czynnikiem, który powoduje wybór decyzji są jego aktualne potrzeby w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz okresu korzystania z usługi leasingowej. Więc co odróżnia leasing operacyjny a leasing finansowy?

Leasing operacyjny cechuje się tym, że przedmiot leasingu jest zaliczany do elementów majątkowych leasingodawcy, co wymusza na nim dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe w tym wypadku wraz z opłatą wstępną, która stanowi koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT w tym wypadku doliczany jest do każdej raty leasingowej. Po upłynięciu umowy leasingowej leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu.

Leasing finansowy to forma, w której nie cała rata lecz tylko jej część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot leasingu (np. samochód ciężarowy) zalicza się do elementów majątku leasingobiorcy dlatego to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od dochodów, która wraz z częścią odsetkową zaliczana jest do przychodu. VAT pokrywany jest z góry podczas uiszczenia pierwszej raty leasingowej przy odbiorze pojazdu. W tej formie leasingowej nie ma wykupu, więc leasingobiorca staje się od razu właścicielem wraz z zakończeniem usługi leasingowej

Leasing operacyjny a finansowy
Podstawowymi różnicami jest możliwość odpisu amortyzacji, w przypadku leasingu operacyjnego leży ona po stronie leasingodawcy a w przypadku formy finansowej odwrotnie. Wykup istnieje tylko w przypadku leasingu operacyjnego, a podatek vat jest doliczany do każdej raty leasingowej gdzie w przypadku leasingu finansowego jest płacony z góry.

Różnica cechująca leasing operacyjny a finansowy to właśnie prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjny. Jest to kluczowy element przy wysokości kosztów podatkowych dla stron umowy leasingu.

Kredyty bankowe stały się w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem życia większości Polaków. Trudno znaleźć wśród nas kogoś , kto nie jest związany z kredytem, leasingiem, debetem czy kartą kredytową. Pomoc finansowa banku jednak słono kosztuje i nie każdego na nią stać. Zdolność kredytowa konsumentów jest bowiem solidnie weryfikowana. Bank odrzucił Twój wniosek o kredyt? Nic się nie martw bowiem deską ratunkową może okazać się leasing.

Formalnie leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym. Rozszerzając ten wątek o szczegóły warto podać kilka podstawowych cech leasingu. Z języka angielskiego, słowo „to lease” oznacza wynajem. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra leasingowego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing oznacza dla konsumenta kilka podstawowych profitów. Są to m.in. brak konieczności angażowania własnych środków pieniężnych, optymalizacja obciążeń podatkowych oraz możliwość odliczenia rat do kosztów uzyskania przychodów.

Nie bez znaczenia jest również minimalna procedura związana z otrzymaniem finansowania. Na polskim rynku istnieje kilka rodzajów leasingu. Najpowszechniejszy to leasing operacyjny, który jest jednocześnie najbardziej opłacalny. Cechuje go brak konieczności amortyzacji danego dobra leasingowego, korzyści podatkowe oraz możliwość odkupienia przedmiotu po upłynięciu określonego w umowie czasu. Leasing finansowy charakteryzują mniej preferencyjne warunki podatkowe.

Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie.