Kredyt preferencyjny klęskowy

Grudzień 14
01:00 2013
Kredyt preferencyjny klęskowy
Oceń ten artykuł

Kredyty często przybierają różne formy. Dość mało znanym ze zrozumiałych względów jest kredyt preferencyjny. Wszystko dlatego, że kredyt preferencyjny jest skierowany do bardzo wąskiej grupy osób i ma on zadanie pomagać w osiągnięciu jakiegoś celu. Takim kredytem jest na przykład kredyt klęskowy, w którego spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to kredyt przeznaczony dla ludzi z okolic wiejskich, którzy spotkali się z problemem klęsk.

Taki kredyt preferencyjny udzielany jest gospodarstwom, a część odsetkowa części raty jest pokrywana właśnie przez ARiMR. Najpierw jednak taki kredyt trzeba wziąć. A można to zrobić w niewielu bankach. Jednym z nich jest BZ WBK.

Kredyt klęskowy można przeznaczyć na kilka różnych rodzajów inwestycji. Może to być kupno środków niezbędnych do wznowienia produkcji rolnej, oprócz tego materiały siewne, a także nawozy, pasze, opał do szklarni, środki przeznaczone do ochrony roślin, paliwo oraz inwentarz. Rzecz jasna inwestycje te muszą być związane w działalnością natury, która sprawiła, że gospodarstwo popadło w kłopoty.

Kredyt preferencyjny można wziąć w razie wystąpienia nawałnic, susz, gradobić, przymrozków, powodzi, a także huraganu lub innych zjawisk atmosferycznych, prowadzących do strat w uprawach. Wypłata kredytu preferencyjnego może odbyć się na dwa sposoby. Kredyt może być wypłacony w całości lub też przelewany transzami zgodnie z planem wydatków.

Kwoty kredytu, o jakie można się ubiegać są bardzo różne. Wszystko zależy od poziomu odniesionych w wyniku klęski strat. Gospodarstwa rolne mogą starać się nawet o kwoty do 4000000 zł, jeżeli chodzi o wyspecjalizowane działy związane z produkcją rolną, to maksymalna kwota może wynieść nawet 8000000 zł. Tak czy inaczej powinno wystarczyć na pokrycie dużych strat.