Kredyt na bieżące finansowanie firmy

Grudzień 08
16:01 2011
Oceń ten artykuł

 
 
 
Każdy przedsiębiorca wie, że do zrównoważonego i rentownego rozwoju potrzebne są inwestycje. W dobie nasyconego rynku, szalejącej konkurencji i krachu finansowego dodatkowy kapitał to nierzadko jedyna droga do rozwoju firmy. Do niedawna banki niechętnie udzielały pożyczek początkującym przedsiębiorcom. Na szczęście sytuacja ta wydaje się powoli zmieniać. Instytucje finansowe oferują swoim klientom kredyty inwestycyjne, które przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności firmy.
 
Kredyt inwestycyjny wykorzystywany jest głównie do wzbogacenia środków trwałych. Udzielny jest na dłuższy czas. Przedsiębiorca, który decyduje się na taki kredyt musi przedstawić przed bankiem pozytywną kondycję ekonomiczną swojej firmy. Wiele instytucji wymaga również przedłożenia biznes planu. Ów dokument jest im potrzebny do tego, aby przewidzieć czy oszacować potencjalne zyski przedsiębiorstwa. Niektóre placówki roszczą sobie prawo do wkładu własnego. Przykładem jest Getin Bank, który wymaga od przyszłego kredytobiorcy 30% wpłaty początkowej przy założeniu 10 letniego okresu kredytowego. Bank umożliwia również wariant karencji w spłacie kredytu. Bank BPH nie wymaga od swoich klientów biznesplanu i prognoz finansowych. Maksymalna kwota na jaką opiewa kredyt inwestycyjny w tym przypadku to 250 tys PLN przy założeniu 7 letniego okresu spłaty zobowiązania. Bank umożliwia również wybór waluty kredytu spośród następujących możliwości: : PLN, EUR, USD, CHF. Kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na spłatę lokalu użytkowego. Tradycyjny wariant owego kredytu powinien być przeznaczony na pomnażanie majątku firmy, czyli na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych. Aktualnie banki głęboko analizują stabilność ekonomiczną firmy ubiegającej się o kredyt. Pod nuż idą głównie obroty na rachunku oraz reputacja w BIK-u. Instytucje finansowe sprawdzają czy spółka nie miała zajęć na kontach w ostatnim roku.