Fundusze inwestycyjne zamknięte

Luty 26
13:44 2012
Oceń ten artykuł

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na wiele typów. Kryterium na podstawie, którego możemy ocenić możliwości danego funduszu to typ aktywów w jakie inwestuje dany funduszu oraz kryterium dostępności. Wyróżniamy dwie najistotniejsze grupy funduszy inwestycyjnych: fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Czym się one cechują?

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) dedykowany jest osobom, które mogą pochwalić się specjalistyczną wiedzą w zakresie inwestycji zaś nie posiadają wystarczającej ilości czasu , który mogliby poświęcić na inwestycje w papiery wartościowe. Uczestniczenie w funduszu wiąże się z nabywaniem tzw. jednostek uczestnictwa, czyli prawa do udziału w jego aktywach. Fundusz otwarty dedykowany jest szczególnie tym jednostkom, które oczekują zysków wyższych niż oferowane przez lokaty bankowe, oczekują wysokiej płynności poprzez możliwość dopłaty lub wycofania zainwestowanych środków w całości lub części, nie są specjalistami na rynku kapitałowym, nie mogą poświęcić wystarczającej ilości czasu na samodzielne inwestycje w papiery wartościowe.

Fundusz zamknięty jest specyficzną formą funduszu inwestycyjnego. Co emituje FIZ? FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne, które formalnie mają status papierów wartościowych. Właściciele funduszu zamkniętego z powodzeniem mogą zbywać jednostki osobom trzecim. Certyfikaty mogą zostać także wprowadzone do obrotu giełdowego. Nie każdy może pozwolić sobie na to, aby zostać członkiem funduszu zamkniętego. Certyfikaty inwestycyjne można nabyć bezpośrednio od funduszu tylko w krótkim czasie. Każdy inwestor, którego interesuje fundusz zamknięty musi pamiętać o podatku od zysków kapitałowych. Wynosi on 19 %. Biuro maklerskie, które prowadzi rachunek inwestycyjny klienta wysyła do końca lutego zestawienie wszystkich zamkniętych przez niego transakcji giełdowych.