Czy wiesz wszystko o kartach płatniczych?

Luty 29
17:13 2012
Oceń ten artykuł

Ten plastikowy kartonik, który każdy z nas ma w portfelu służy nam na co dzień, ale czy zastanawiamy się nad jego pierwotnym wyglądem? Z pewnością nie, funkcja praktyczna tego plastikowego prostokąta zdecydowanie przeważa. Karta płatnicza niegdyś była kawałkiem kartonika z danymi posiadacza i numerem identyfikacyjnym, współcześnie to prawdziwa ozdoba i dzieło sztuki, które ma na celu pewnego rodzaju charakterystykę swojego właściciela.

Karty kredytowe są dzielone wg wielu kryteriów, jednym z nich jest zasięg jej funkcjonowania:  lokalna – funkcjonuje w ramach jednego lub kilku banków bądź w ramach jednego systemu ich akceptacji, najczęściej ograniczonego do sieci sklepów tej samej firmy, krajową – karta ta ma zazwyczaj logo międzynarodowej organizacji płatniczej (np. Visa czy Eurocard, Mastercard), ale zasięg funkcjonowania został ograniczony do jednego kraju. Posłużenie się taką kartą poza granicami danego kraju nie jest możliwe, międzynarodowa – ważna na całym świecie, w każdym punkcie lub bankomacie oznaczonym logo danej karty. Mianem systemów kart międzynarodowych można określić – między innymi Visa, Eurocard, Mastercard oraz American Express.

Kolejne kryterium podziału to sposób rozliczania transakcji: kredytowe – związane z przyznaniem przez bank limitu kredytowego. Bank udziela kredytu posiadaczowi karty (zazwyczaj oprocentowanego). Użytkownik karty okresowo dostaje rozliczenie transakcji wykonanych kartą, z odroczonym terminem płatności- funkcjonują na podobnych zasadach do kart kredytowych, w przeciwieństwie do kart kredytowych przy tego rodzaju kartach posiadacz nie może spłacić tylko części zadłużenia. Posiadacz jest zobligowany do spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wyznaczonym w umowie, debetowe – karty wydawane do rachunku bankowego. Obciążają one konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu konta posiadacza karty, obciążeniowe – połączenie karty kredytowej i debetowej. Karty te są wydawane dla posiadacza rachunku bankowego.