Biuro Informacji Kredytowej, powszechnie nazywane BIK

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone z inicjatywy Związku Banków Polskich. Powodem powołania tej instytucji była rosnąca liczba kredytów w polskim sektorze bankowym. Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z bankami oraz SKOK-ami, które zobowiązane sa do przekazywania informacji kredytowych o swoich klientach. BIK działając zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” gwarantuje każdemu możliwość sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do Biura przez instytucje współpracujące. Jest to instytucja niezależną od banków, pośrednicząca w wymianie informacji kredytowej pomiędzy użytkownikami.

 

Do akcjonariuszy Biura Informacji Kredytowej należą; Bank Gospodarki Żywnościowej S. A., Bank Handlowy w Warszawie S. A., Bank DnB NORD Polska, Bank Millennium S. A., Bank PEKAO S. A., Getin Bank S. A., Banz Zachodni WBK S. A., BRE Bank S. A., ING Bank Śląski S. A., Kredyt Bank S. A., NORDEA Bank Polska S. A., PKO Bank Polski S. A., Związek Banków Polskich.W bazach danych BIK gromadzone sa zarówno informacje dotyczące o wywiązywania się z umów z bankami, jak i nieprzestrzegania warunków zaciągniętych kredytów. Zaciągając kredyt powinno się mieć na uwadze fakt, że wszelkie niewywiązywanie się ze zobowiązania będzie odnotowane w trybie natychmiastowym w BIK. Pozytywna weryfikacja przez Biuro Informacji Kredytowej może zdecydowanie ułatwić zaciągnięcie kredytów. Warto już jako student założyć sobie kartę kredytową i ja regularnie spłacać. Karta kredytowa dla studenta, pod warunkiem że jest regularnie spłacana może pomóc w późniejszym wniosku o kredyt. Wywiązywanie się z umowy z bankiem będzie odnotowane w historii i na pewno nie zaszkodzi w przyznaniu kredytu.

 

Biuro Informacji Kredytowej w wielu przypadkach może pomóc nam w zaciągnięciu kredytu, bądź tez skorzystaniu z innych usług finansowych, wobec tego nie powinniśmy się go bać jeżeli wywiązujemy się z umów z bankami.