Bezpieczeństwo w SKOK-u

Luty 10
12:26 2010
Oceń ten artykuł

Niedawno w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, że oszczędności w SKOK-ach nie są gwarantowane, w przeciwieństwie do tych zdeponowanych w bankach, które gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Spowodowało to, że wiele osób wycofało swoje oszczędności ze SKOK-ów. Zrobili to zupełnie niepotrzebnie.

Klienci SKOK-ów mogą spać spokojnie, ponieważ ich oszczędności chronione przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK) oraz Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych prowadzony przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (KSKOK).

Podobnie jak w bankach, gdzie stuprocentowych gwarancji do kwoty 50 000 euro udziela Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tak i w SKOK-ach kwoty do 50 000 euro objęte są pełnymi gwarancjami.

5 listopada 2009 roku uchwalono ustawę o wprowadzeniu nadzoru publicznego wykonywanego przez KNF mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego spółdzielczych kas. Ma to jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo depozytów klientów. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy o daty jej ogłoszenia.

Nie ma więc co martwić się o ulokowane w SKOK-ach oszczędności. Będą i są one równie bezpieczne co na lokatach bankowych.