Analiza finansowa

Styczeń 07
11:13 2009
Oceń ten artykuł

Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej, która zajmuje się oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. W analizie przedstawiony zostaje stan majątkowo – kapitałowy, wynik finansowy i ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Celem analizy finansowej jest sprawdzenie  efektywności  gospodarowania w przedsiębiorstwie, sprawdzenie przychodów. Dokładnej analizie poddawane są koszty, wynik finansowy, rentowność, płynność finansowa.
Analizę finansową może przeprowadzić sobie samo przedsiębiorstwo dla własnych celów (analiza finansowa wewnętrzna) jak i podmioty z poza przedsiębiorstwa (analiza finansowa zewnętrzna).
Przeprowadzenie analizy wewnętrznej jest pomocne dla  kierownictwa firmy , które podejmują decyzje  w sprawie planowania perspektywicznej działalności firmy.

Zewnętrzna analiza finansowa dotyczy zazwyczaj celów poznawczych działalności przedsiębiorstwa.
Analiza finansowa obejmuje następujący zakres:
– podmiotowy (przychody, koszty, wynik finansowy, efektywność, płynność),
– czasowy (przeszła działalność, bieżąca i przyszła),
– przestrzenny (rozwiązania systemowe, uwarunkowania rynkowe, konkurenci, pozycja przedsiębiorstwa na rynku),
– podmiotowy (przedsiębiorstwo jako całość, samodzielne jednostki wewnątrz przedsiębiorstwa).
Istnieje wiele firm specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz finansowych przedsiębiorstw małych i dużych, z pomocy których, za odpowiednim wynagrodzeniem  można  skorzystać.  Firmy takie mogą na życzenie klienta przygotować narzędzia, przy pomocy których może być dokonywana wewnętrzna analiza. Często szefowie firm decydują się na dwutorowe dokonywanie analizy finansowej, bowiem  chcą mieć pewność, że podejmują  uzasadnione decyzje.