Arbitraż Bankowy pomoże rozstrzygnąć sprawy sporne z bankiem

Arbitraż Bankowy pomoże rozstrzygnąć sprawy sporne z bankiem
07 lutego
11:25 2019
4.7
(76)

Sprawy sporne klient-bank rozstrzyga Arbitraż Bankowy lub sąd. Arbitraż jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego niekoniecznie fachowego sądownictwa powszechnego. Jest znacznie tańszy i działa szybciej. Cechuje się poufnością postępowania – rozprawy w sądach gospodarczych są jawne.

Wielu  z nas miewa czasem problemy z bankami. Konto bankowe, umowa kredytowa, lokaty terminowe – wszystkie te operacje mogą przysporzyć niepotrzebnych nerwów. Brak fachowej wiedzy uniemożliwia nam korzystne dla nas rozwiązanie problemu. Warto wiedzieć, że jest ktoś, kto w sposób kompetentny i skuteczny może nam pomóc. To arbiter bankowy.

Bank-klient to płaszczyzna na jakiej funkcjonują oba podmioty. Nie jest to jednak płaszczyzna bez skaz, bowiem w takich sytuacjach wielokrotnie dochodzi do spięć, różnicy zdań, a nawet spraw spornych. Najczęstszym problemem jest problem kredytowy, ale nie tylko bowiem różnica zdań dotyczy wielu innych spraw finansowych. Nie mniej jednak problem kredytowy jest wiodący. Nie zawsze też bank ma rację i w takich sytuacjach najczęściej sprawy sporne rozstrzyga Arbitraż Bankowy lub sąd.

Czy opinia o o minimalnych szansach klienta w starciu z tak potężną instytucją jaką jest bank jest prawdziwa?

I tak i nie z zabarwieniem jednak na tak. Do niedawna klienci pozostawieni byli samym sobie i mogli się co najwyżej modlić do Pana Boga w sprawach spornych z bankiem, a i tak nie mieli pewności czy zostaną wysłuchani. O sądach przed transformacją polityczno-gospodarczą raczej nie myślano, bowiem możliwości wygranej klienta w sporze z peerelowskim systemem bankowym bywały najczęściej iluzoryczne. Nie myślano też raczej o tym przed 2002 rokiem, a więc przed powstaniem urzędu arbitra bankowego. Dlaczego? Ponieważ bank dysponuje rzeszą prawników, specjalistami branży finansowej, ekspertami i biegłymi. A jeżeli takich nie zatrudnia to ma środki, aby w każdej chwili z ich pomocy skorzystać. Pojedynczy klient takich szans nie ma. Ma natomiast teraz możliwość odwołania się od niekorzystnych dla niego decyzji bankowych do arbitra bankowego.

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozpoczął swoją działalność 1 marca 2002 roku i działa przy Związku Banków Polskich.

Bankowy Arbitraż Konsumencki to podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie rozwiązywania pozasądowego sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i został wpisany pod poz. 1 do Rejestru podmiotów uprawnionych – pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadaniem arbitra bankowego jest rozstrzyganie sporów na linii bank-klient, natomiast brak jest dostępu do analiz na czyją korzyść najczęściej arbiter bankowy wydawał decyzje.

Zaletami działania arbitra bankowego jest szybkość jego działania, zaletą postępowania arbitrażowego jest także jego poufność, co oznacza, że rozpatrywane sprawy nie mają charakteru publicznego. Wiedza fachowa oraz stosunkowo niewielkie koszty takiego postępowania. Poza tym decyzja arbitra bankowego jest dla banku nieodwołalna, w przeciwieństwie na przykład do wyroku sądowego. Potwierdzają się natomiast informacje, że problem kredytowy jest wiodący w takich sprawach.

Podkreślić tylko należy, że arbiter bankowy może rozpatrywać sprawy sporne tylko wtedy, jeżeli wartość tego sporu nie przekracza 8000 tysięcy złotych. Do zalet tego z pewnością zaliczyć nie można. Z analiz wynika, że ponad połowa wniosków składanych do arbitrażu zostaje odrzucona, ponieważ zdaniem arbitra została źle napisana, bądź wymaga od niego wykonania dodatkowych czynności, takich jak chociażby powołanie świadków oraz biegłych, co zdaniem arbitra może przeprowadzić jedynie niezawisły sąd. A skoro o odrzuceniu bądź przyjęciu wniosków decyduje arbiter, klient w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia tak jak zresztą w sprawie ostatecznej decyzji.

Jak zgłosić się do Arbitrażu Bankowego, jak złożyć wniosek arbitrażowy?

 • Wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym następuje na wniosek konsumenta ub jego pełnomocnika
 • Wniosek o wszczęcie postępowania i załączniki mogą być sporządzone w formie pisemnej albo elektronicznej
 • Językiem, w jakim można składać wnioski o wszczęcie postępowania i w którym prowadzone jest postępowanie arbitrażowe jest język polski
 • Wniosek o wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym powinien zawierać:
  • dokładne oznaczenie konsumenta poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji. Wskazane jest również podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej
  • oznaczenie banku poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby
  • dokładne określenie żądania
  • wartość przedmiotu sporu
  • zwięzłe uzasadnienie i ewentualne załączenie dokumentów
  • dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją reklamację
  • podpis konsumenta.

Wniosek pisemny należy przesłać na adres:
BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI ul. Z. Herberta 8    00-380 Warszawa
Wniosek elektroniczny należy przesłać na adres: [email protected]

 • Sekretariat Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego zawiadamia konsumenta o przyjęciu sprawy do rozpoznania
 • Konsument może w każdym czasie cofnąć wniosek o rozpoznanie sprawy przed Arbitrem Bankowym

Dokładne informacje uzyskacie Państwo na stronie https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy
Warto także wcześniej zapoznać się z sadami składania wniosków do Arbitraży Bankowego:
zobacz PDF: https://zbp.pl/getmedia/9a641fe9-23cc-40ad-8c86-4ced7878704a/ZASADY

Kim jest arbiter bankowy?

To osoba działająca przy Bankowym Arbitrażu Konsumenckim, która została wyszkolona aby pomóc klientowi banku w rozstrzyganiu sporu z bankiem. BAK (działający przy Związku Banków Polskich) pomaga szybko i sprawnie. W przypadku kiedy bank nie wykonał swoich czynności lub wykonał je ze szkodą dla klienta, arbiter bankowy toczy walkę o nasze pieniądze.

Jak wygląda postępowanie?

Skargę składa klient, który zawarł umowę z bankiem. Spór rozstrzygany jest poza sądem, a postępowaniu poddają się banki, które są członkiem ZBP lub złożyły stosowną, dobrowolną deklarację w tej instytucji. Dlatego przed podpisaniem umowy warto wiedzieć, czy nasz bank jest jednym z nich. Tylko wtedy bank podda się orzeczeniu arbitra.

Skrzywdzony konsument składa wniosek. Wniosek powinien być poprawny i dokładnie określać kwotę, którą chcemy od banku odzyskać. Nie może ona przekroczyć 8 tys. zł. Klient musi udowodnić , że żadne działania reklamacyjne w banku nie przyniosły rozwiązania problemu. Dlatego będzie potrzebował dokumentu zaświadczającego, iż procedura reklamacyjna została zakończona. Ważne, aby pamiętać, że żaden arbiter nie zajmie się naszą sprawą, jeśli toczy się już postępowanie w tej samej sprawie w sądzie.

Ile może arbiter bankowy?

Jeśli wg. arbitra konsument ma rację, bank musi poddać się jego orzeczeniu. Musi wówczas zwrócić wnioskodawcy poniesione koszty i w ciągu 14 dni dokonać czynności określonych w orzeczeniu.
Jeśli jednak rozstrzygnięcie sporu wypada na niekorzyść klienta banku, wówczas mamy prawo do skierowania sprawy na drogę sądową.

CentrumKredyt poleca:

 • AntyWindyk – pomagają dłużnikom, bronią w sprawach o zapłatę, CHF, negocjują z wierzycielami, odzyskują nienależnie pobrane środki i inne ważne i ciężkie sprawy. Są skuteczni !!!
 • i ich grupę na Facebooku: https://www.facebook.com/AntyWindyk/

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4.7 / 5. Liczba głosów: 76

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

0 komentarzy

Brak komentarzy!

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, ale możesz być pierwszą osobą która skomentuje ten artykuł.

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Solve : *
25 − 12 =


Centrumkredyt poleca