Dochód na osobę w rodzinie rolnika a 500 Plus?

01 kwietnia
09:21 2016
4
(1)

Od 1 kwietnia 2016 ruszył program 500 Plus, co wiązało się dla wielu rodzin z koniecznością składania wniosków dochodowych. Aby otrzymać świadczenie także na pierwsze dziecko, należy spełni wymagane kryterium dochodowe. Jak wyliczyć dochód na osobę w rodzinie rolnika?

Obecnie w ramach ustalania praw do świadczenia wychowawczego będą brane pod uwagę dochody za rok kalendarzowy 2014. Po złożeniu dokumentów i otrzymaniu pozytywnej decyzji rodzina otrzyma prawo do otrzymywania 500 zł drugi i kolejne dziecko, a w przypadku nieprzekroczenia progu dochodowego, także na pierwszą latorośl na okres od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od kwietni 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Dochód a świadczenie rodzinne

Za dochód do świadczenia rodzinnego uważa się przychody po ich opodatkowaniu według zasad określonych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W sytuacji, gdy rodzina otrzymywała także dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem, jest on także wliczany do dochodu rodziny.

Świadczenia zaliczane do dochodu

Dodatkowo przy obliczaniu dochodu rodziny uwzględniane są także świadczenia, należności, zasiłki itp., a należą do nich:

  • alimenty
  • należności z tytułu wynajmu
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także świadczenia kombatanckie itp.
  • świadczenia pieniężne i ryczałt energetyczny przyznawany żołnierzom
  • zasiłki chorobowe rolników
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej
  • należności otrzymywane w ramach stosunku pracy
  • należności wypłacane policjantom, celnikom, żołnierzom, wojskowym itp.
  • dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

Obliczanie dochodu rolnika

Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W 2014 r. było to kwota 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

Aby obliczyć miesięczny dochód w rodzinie rolnika, należy zsumować wszystkie osiągane wpływy. W ten sposób otrzymaną kwotę brutto należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek należny. Następnie uzyskaną sumę należy podzielić przez ilość miesięcy w roku, czyli 12 i liczbę członków rodziny. Otrzymana kwota stanowi średni dochód netto na osobę w rodzinie.

Oceń ten post.

Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę.

Średnia ocena: 4 / 5. Liczba głosów: 1

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.