Zagrożone inwestycje

Rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, można więc w nim jeszcze wybierać, ale i tak nigdy nie ma się pewności, czy nasze wybory okażą się słuszne i czy nasze oszczędności zostaną dobrze ulokowane. A można jeszcze dlatego, ponieważ sytuacja niestety nie jest najlepsza na inwestowanie. Mimo to paniki na tym rynku jeszcze nie widać i nadal można powalczyć o najlepszy fundusz inwestycyjny. Wielu inwestorów też uważa, że wielkim minusem tego rynku są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami. A więc inwestują w akcje, obligacje, bony skarbowe itd. Twierdzą oni, że dla tfi liczą się tylko opłaty za zarządzanie funduszami oraz jak największe prowizje. O tym czy wchodzić w układ z tfi czy też nie sami powinniśmy zadecydować. Jeżeli czujemy się na siłach inwestujmy na giełdzie samodzielnie i wtedy nie musimy się z nikim dzielić swoimi zyskami. Wracając do inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych to należy podkreślić, że do wyboru mamy wiele opcji: na przykład bardzo agresywne fundusze akcji, czy bardziej bezpieczne jak chociażby, stabilnego wzrostu, hybrydowe, czy parasolowe i każdy inwestor chciałby mieć ten najlepszy fundusz inwestycyjny. Tylko jaki? Jedno jest pewne, nie ma funduszy w pełni bezpiecznych, zawsze istnieje ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy. Kryzys dobitnie to potwierdził, bowiem straciły na nim wszystkie fundusze – tylko, że jedne więcej inne mniej. Jeżeli ktoś z zarządzających funduszami będzie twierdził, że istnieją fundusze w 100 procentach bezpieczne i śmiało można w nie inwestować to plecie bzdury i od takiego towarzystwa najlepiej trzymać się z daleka. Ale to nie wszystko, bowiem trzeba też pamiętać, że inwestując w fundusze inwestycyjne ich wycena odgrywa także istotną rolę. Poza tym każdy inwestor powinien wiedzieć w jaki fundusz inwestuje swoje pieniądze oraz kiedy kupić i kiedy sprzedać. Jak wspomnieliśmy każdy inwestor chciałby wejść w najlepszy fundusz inwestycyjny, dlatego powinien też zainteresować się jego aktualną wyceną. Kilka zdań poświęćmy funduszom zamkniętym, certyfikatom inwestycyjnym, a także wycenie. Otóż certyfikat inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszy, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przed rozpoczęciem zbywania. Jednakże sam certyfikat inwestycyjny to nic innego jak: “papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny i jest on papierem wartościowym na okaziciela, dlatego może być notowany na giełdzie”. Oczywiście wycena każdego z funduszy jest dla inwestora bardzo ważna. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z aktualną wyceną może skorzystać z tabel dostępnych na stronach internetowych funduszy. Dla inwestujących swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne wycena ich jest tak ważna, ponieważ wykazywane są aktualne wartości poszczególnych funduszy inwestycyjnych. W tabelach wycen ujęta jest nazwa funduszu, jego wartość w PLN, a także zmiana dzienna. Poza tym każdy fundusz ma wartość aktywów, maksymalną cenę nabycia oraz wiele dodatkowych informacji. Jeżeli inwestor sobie zażyczy wycena funduszy może być mu przesłane za pomocą sms lub emaila.

Subskrybuj ten blog

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

Centrumkredyt poleca