Z głową do interesów

Listopad 14
08:29 2011
Oceń ten artykuł

Zawsze jest tak, że jeżeli decydujemy się zainwestować swoje pieniądze w jakiś produkt zastanawiamy się, czy nasze wybory inwestycyjne okażą się słuszne i czy nasze oszczędności zostaną dobrze ulokowane. Nie mniej często zastanawiamy się też czy lepiej grać samemu na giełdzie, czy powierzyć nasze pieniądze towarzystwom funduszy inwestycyjnych, które zarządzają nasza kasą i pobierają przy tym duże pieniądze za zarząd oraz prowizje od zysków. A więc inwestują za nas w akcje, obligacje, bony skarbowe itd.

Nie jest tajemnicą, że dla tfi liczy się tylko kasa co już niejednokrotnie udowodniły, a niekoniecznie trafiają z inwestycjami. Ale mimo to są fundusze, które wypracowują duże zyski. Najlepszy z nich uzyskał w ubiegłym roku zwroty w granicach 60 procent. Różne są jednak szkoły na ten temat, dlatego musimy sami zadecydować, czy wchodzimy do TFI czy nie. Wracając do inwestowania to należy stwierdzić, że do wyboru mamy wiele opcji: na przykład bardzo agresywne fundusze akcji, czy bardziej bezpieczne jak chociażby, stabilnego wzrostu, hybrydowe, czy parasolowe. A może zainteresuje nas inwestycyjna lokata terminowa? Jedno jest pewne, nie ma funduszy w pełni bezpiecznych, zawsze istnieje ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy. Ale aby w ogóle zacząć inwestować powinniśmy zacząć od oszczędzania. Dlatego na tym tle interesująco na przykład przedstawia się oferta dnb nord i jego plan systematycznego oszczędzania pod nazwą “5-10-15 na start”. Jest to oszczędzanie dla siebie lub dziecka. A dlaczego 5-10-15? Dlatego, ponieważ przez 5, 10, lub 15 lat możemy płacić składkę w wysokości 100 złotych i oszczędzać. Do wyboru mamy aż 9 sub-funduszy, 30 procent zniżki w opłacie manipulacyjnej lokata terminowa w niektórych funduszach zwolniona jest z tej opłaty/. Można jeszcze dodać, iż projekt ten powstał przy współpracy dnb nord z funduszem inwestycyjnym union investment. To Union Investment zarządza wspomnianymi sub-funduszami w ramach programu “5-10-15 na start”. Istnieje też inna możliwość łączenia oszczędzania oraz inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych i jest to właśnie inwestycyjna lokata terminowa. Jednakże decyzja należy do nas.

– Oczywiście jest to program dla tych, którzy boją się ryzyka. Dla innych rynek funduszy inwestycyjnych ma inne propozycje, wprawdzie bardziej ryzykowne ale i bardziej intratne. Zastanawiając się nad wyborem należy również brać pod uwagę ich wycenę. Ale nie o tym teraz chciałbym mówić, chociaż temat który chciałbym poruszyć również wiąże się z wyceną. Kilka zdań chciałbym poświęcić funduszom zamkniętym oraz certyfikatom inwestycyjnym. Otóż certyfikat inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszy, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przed rozpoczęciem zbywania. Jednakże sam certyfikat inwestycyjny to nic innego jak: “papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny i jest on papierem wartościowym na okaziciela, dlatego może być notowany na giełdzie”. Oczywiście wycena każdego z funduszy jest dla inwestora bardzo ważna. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z aktualną wyceną może skorzystać z tabel dostępnych na stronach internetowych funduszy – stwierdził jeden z inwestorów.

Wycena funduszy jest oczywiście ważna, ponieważ wykazywane są aktualne wartości poszczególnych funduszy inwestycyjnych. W tabelach wycen ujęta jest nazwa funduszu, jego wartość w PLN, a także zmiana dzienna. Poza tym każdy fundusz ma wartość aktywów, maksymalną cenę nabycia oraz wiele dodatkowych informacji. Jeżeli inwestor sobie zażyczy wycena funduszy może być mu przesłane za pomocą sms lub emaila.