Wypłata kredytu

Marzec 25
08:42 2012
Oceń ten artykuł

Zaciągając kredyt często nie zwracamy uwagi na pewien bardzo istotny aspekt mianowicie taki, kiedy następuje wypłata kredytu od momentu podpisania umowy. Termin wypłaty kredytu jest szczególnie ważny w przypadku kredytu mieszkaniowego ponieważ wiążą się z tym dodatkowe koszty.

Okres pomiędzy wypłatą kredytu a zakupieniem mieszkania czyli ustanowieniem praw własności , zazwyczaj jest dla banku nieco ryzykowny dlatego banki aby zabezpieczyć się przed możliwą stratą nakładają na kredytobiorcy obowiązkowe ubezpieczenie.
W okresie pomiędzy wypłatą kredytu a wpisaniem mieszkania do księgi wieczystej banki zazwyczaj każą płacić kredytobiorcy ubezpieczenie, które nie należny do najniższych kosztów kredytu. Niestety oczekiwania na wpis do księgi mogą trwa nawet parę tygodni a owe ubezpieczenie jest naliczane za każdy dzień. Takie koszty mogą być bardzo wysokie. Na szczęście nie wszystkie banki wymagają opłacania takiego ubezpieczenie dlatego szukając oferty kredytu mieszkaniowego powinniśmy również zwrócić uwagę na taki aspekt. Oprocentowanie i marża kredytu nie powinny być jedynymi aspektami, warunkującymi wybór oferty kredytowej.
Innym sposobem na ominięcie takiego ubezpieczenie jest określenie w umowie kredytu kiedy powinna nastąpić wypłatę kredytu. W zasadzie każdy bank inaczej prowadzi wszystkie formalności związane z kredytem dlatego warto dowiedzieć się czy wybrany przez nas bank daje taką możliwość. W umowie kredytowej określone są również terminy spłacania rat.
Warto również zaznaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domy wypłata kredytu wygląda nieco inaczej bowiem pieniądze wypłacane są zazwyczaj w transzach. Z kolei wysokość wypłacanych transz również ustalana jest z góry i określana w warunkach umowy.
Należy również wspomnieć o tym, ze w przypadku kredytów denominowanych ważny jest aktualny kurs waluty w trakcie wypłaty kredytu.