Wycena funduszy

Listopad 05
15:03 2011
Oceń ten artykuł

Co da nam największy zysk w 2012 roku? To pytanie powraca wraz z przystąpieniem do planowania inwestycji. Osoby, które racjonalnie gospodarują i pomnażają swoje nadwyżki finansowe powinny stale analizować rynek, aby nie stracić oszczędności. W tym celu warto śledzić wyceny funduszy. Wyceny funduszy inwestycyjnych to inaczej ceny po których określony fundusz zbywa jednostki uczestnictwa danej kategorii. Zanim jednak po raz pierwszy zainwestujesz w te narzędzie, powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Przede wszystkim warto horyzontalnie patrzeć na swoje możliwości i środki. Pojawia się zatem kwestia czasu w jakim chcemy inwestować. Kolejną kluczową sprawą jest forma wpłaty – czy interesuje nas uiszczenie jednorazowej transzy czy ratalne wpłaty mniejszych stawek. Jednak najważniejszym parametrem jest to jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować oraz to jakimi środkami dysponujemy. Określmy zatem cel inwestycji i strategie jaka pomoże nam ów cel zrealizować. Aby móc pełnoprawnie uczestniczyć w TFI należy posiadać rejestr w wybranym funduszu, gdzie zapisywane są jednostki funduszu. Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Dzięki temu możemy efektywnie pomnażać swój kapitał. Wybierając kilka funduszy mamy możliwość minimalizacji ryzyka. Według ustawy możemy tworzyć 4 typy funduszy inwestycyjnych. Aby stać się uczestnikiem wybranego funduszu musimy udać się z dokumentem tożsamości do punktu obsługi klienta (POK) funduszu. Zazwyczaj POK-i funduszy znajdują się bankach i biurach maklerskich. Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z kilku podstawowych zasad podczas inwestowania. Po pierwsze nie wolno tracić zdrowego rozsądku w czasie bessy, następnie należy inwestować systematycznie i długoterminowo. Stosując te wytyczne, wzrastają szanse na optymalny zarobek.