Wcześniejsza emerytura 2010

Listopad 05
19:33 2011
Oceń ten artykuł

Emerytura to newralgiczny punkt, który u jednych osób budzi wizje o spokojnej przyszłości a innym spędza sen z powiek. Skąd tyle skrajnych emocji wokół perespektywy spokojnej starości? Osoby, które wybierają się na emeryturę są często zdezorientowane. Przepisy w kwestii wieku emerytalnego i ulg emerytalnych zmieniają się bowiem jak w kalejdoskopie. Czy wcześniejsza emerytura 2010 to utopijny scenariusz? Emerytura jest to wsparcie finansowe dla osób, które utraciły zdolność zawodową na skutek osiągniętego wieku. W naszym kraju świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które osiągnęły odpowiednią granicę wiekową oraz posiadają pewne niezbędne dokumenty. Nowy system opiera się nie na stażu pracy. Obligatoryjny jest bowiem odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczeniowego. Wiek emerytalny w Polsce jet inny w stosunku do mężczyzn (65 lat) a inny w stosunku do kobiet (60 lat). Obsługą polskich emerytów zajmuje się ZUS zaś świadczeniami dla rolników tzw. KRUS. Polski fundusz emerytalny dzieli się na na 3 filary. I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar – Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). Pierwsze dwa są obowiązkowe dla każdego obywatela zaś trzeci filar jest dobrowolny. Wcześniejsza emerytura 2010 Temat emerytury od kilku lat budzi gorące dyskusje. Wielu nauczycieli, górników czy kolejarzy zastanawia się czy nadal będą mogli korzystać z przywileju przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Komu będą przysługiwały emerytury pomostowe? Ujednolicenie wieku emerytalnego w kontekście mężczyzny i kobiety, wywołało falę protestów. Dla jednych kobiet jest to ograniczenie ich wolności zaś dla innych szansa na poszerzanie zawodowych horyzontów. Dla wielu z nas wcześniejsza emerytura to szansa na spokojną jesień życia.