W poszukiwaniu najlepszego funduszu

Inwestowanie w dzisiejszych czasach nie należy do łatwych zadań. Wbrew pozorom Kryzys nas jeszcze nie opuścił więc z tym oszczędzaniem oraz inwestowaniem różnie jeszcze może być. Najważniejszym warunkiem dobrego inwestowania jest oczywiście opłacalność tego biznesu. Jeżeli istnieje szansa na w miarę bezpieczne ulokowanie swoich oszczędności to tak robimy. Oczywiście najprościej ulokować swoje oszczędności na lokatach bankowych, albo kontach oszczędnościowych, ale zyski z takich inwestycji nie są najwyższe. Poza tym wydaje się, że ostatnio banki zaniedbują konta oszczędnościowe, bowiem po ostatnich wzrostach stóp procentowych oprocentowanie kont wcale nie wzrosło. Poza tym banki stosują przy kontach oszczędnościowych wiele haków na swoich klientów. Ale to temat na inną okoliczność. Teraz mówimy o inwestowaniu, a nie oszczędzaniu. Tymczasem inwestowanie na giełdzie albo w funduszach inwestycyjny to ryzyko, że straci się na tym interesie. Nic więc dziwnego, że największym wzięciem zawsze cieszy się najlepszy fundusz inwestycyjny, problem tylko jak go znaleźć. Może jest nim tak zwany bezpieczny fundusz, inwestujący na przykład w bony skarbowe czy też w obligacje, albo fundusz zrównoważony, który tylko część kapitału inwestuje w akcje. Fundusze akcji są najbardziej zyskownym biznesem, ale i najbardziej ryzykownym. Ale kto ryzykuje dla tego najlepszym fundusz inwestycyjny to fundusz akcji.
– Jedno jest pewne, aby inwestować na rynku funduszy inwestycyjnych trzeba mieć określoną wiedzę o tym rynku, jeżeli ktoś takiej nie posiada to niech nawet nie zaczyna, bowiem może na tym tylko stracić. Dobrze też przy wyborze jakiegoś funduszu porównać je, a pomoże w tym ranking funduszy inwestycyjnych. Oczywiście sam ranking też nie wystarczy, ale przynajmniej można się z niego dowiedzieć jak stoją akcje tego czy innego funduszu, no i znaleźć dla siebie ten najlepszy fundusz inwestycyjny – stwierdził jeden z inwestorów.
Ostatnie miesiące sprzyjały rynkowi funduszy inwestycyjnych, giełda również odrabiała straty z wielkiej bessy. Teraz na tych rynkach trwa hossa. W 2009 roku przeciętnie fundusze polskich akcji dały zarobić ponad 40%. W 2010 roku zyski były nieco mniejsze, ale były. Prognozy na 2011 rok również są korzystne dla funduszy inwestycyjnych. Analitycy finansowi twierdzą, że najlepszymi funduszami będą fundusze polskich akcji oraz fundusze akcji Nowej Europy. Równocześnie zwracają uwagę na fundusze mieszane oraz obligacje. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze zrównoważone to zwroty w tych funduszach mają się kształtować w granicach 8,5-11%, natomiast funduszy stabilnego wzrostu niewiele ponad 8%. Są to prognozy i jak uczy doświadczenie wiele na tych rynkach może się jeszcze zdarzyć, nie mniej jednak analizy oraz rankingi powinny pomóc nam w wybraniu najkorzystniejszej opcji.