Upadłość konsumencka dłużnika

Styczeń 24
12:33 2013
Oceń ten artykuł

Każdy zanim zaciągnie zadłużenie powinien przemyśleć konsekwencje swojego wyboru, zwłaszcza jeśli decydujemy się na dużą sumę zadłużenia jakim jest kredyt hipoteczny. W czasie jego spłaty może stać się wszystko co w ostateczności doprowadza do upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to ogłoszenie upadłości finansowej osoby fizycznej, nie posiadającej działalności, możliwe jest raz na 10 lat jedynie w sytuacji nadzwyczajnej gdy dłużnik nie może spłacać zadłużenia w przyczyn od siebie niezależnych. Upadłość konsumencka osoby fizycznej to inaczej zlicytowanie jego majątku i oddanie pieniędzy dłużnikowi. Jeżeli ten nie spłaca swoich zobowiązań wskutek choroby, która uniemożliwia prace lub innych istotnych przyczyn. Upadłość konsumencką ogłasza sąd rejonowy, w sprawi uczestniczy sam zainteresowani oraz w razie potrzeby powołani świadkowie. Dłużnik musi ujawnić przed sądem cały swój majątek bez żadnych wyjątków, zarówno nieruchomości jak również wartościowe ruchomości. Jeżeli przedmiot licytacji jest również dom lub mieszkanie dłużnika, wówczas ten może otrzymać środki na wynajem innego lokum jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy,w tym czasie dłużnik musi znaleźć nowy dom. Niestety jeżeli zlicytowany majątek nie spłaci wszystkich należności dłużnika, wówczas są zobowiązuje go do spłaty długi w ratach jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Upadłość konsumencka jest zwieńczeniem koszmarów wszystkich kredytobiorców, zwłaszcza posiadaczy kredytów hipotecznych, bowiem w razie niewypłacalności kredytobiorcy, sąd licytuje dorobek całego jego życia. Niemniej jednak jeżeli dług nie przekracza wartości nieruchomości nie musi od razu dojść do procesu sądowe, można wówczas negocjować z bankiem sposób rozłożenia zadłużenia na dłuższy okres spłaty a co za tym idzie zmniejszeniem rat.