UOKiK kontra BRE Bank

Grudzień 18
15:05 2009
Oceń ten artykuł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się umowami kredytów hipotecznych BRE Banku. Sprawa jest w toku a przeciw bankowi to czy się sprawa w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Już dziś wiadomo, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował jedno z dwóch postanowień w umowach kredytów hipotecznych, które BRE Bank oferuje swoim klientom. BRE Bank zobowiązuje klienta kredytobiorcę do powiadamiania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową. Wynika z tego, że każdy kredytobiorca musi powiadomić bank o obniżeniu osiąganych dochodów, które mogą mieć wpływ na spłatę kredytu w ratach w określonym terminie przez bank. Niestety postanowienie umożliwia dowolną interpretację na korzyść banku, bowiem okoliczności mogą być rozumiane dosyć szeroko. BRE Bank może w zasadzie w każdym momencie stwierdzić, że kredytobiorca nie wywiązał się z zawartej umowy i nie poinformował banku o wzięciu pożyczki czy dokonaniu zakupu.

Dzięki decyzji sądu powyższe postanowienie zawarte w umowie kredytu hipotecznego oferowanego przez BRE Bank zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie będzie zabronione. Nastąpi to po uprawomocnieniu się wydanego wyroku.

Drugie postanowienie dotyczące zmiany oprocentowania kredytów odnawialnych jest zgodne z obowiązującym prawem. BRE Bank może ustalać oprocentowanie kredytów decyzją własnego zarządu.

Przedstawiciele BRE Banku negocjują umowy na kredyty hipoteczne zawarte z klientami przed wrześniem 2006 r. na korzyść klientów banku. Obecnie stawiają na porozumienie umożliwiające kompromis akceptowany przez obie strony. Obserwatorzy zgodnie potwierdzają, że bankowi zależy na wszystkich swoich klientach, a przede wszystkim na zachowaniu pozytywnej opinii o swojej marce.