Ten sam dylemat

Rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, ale i nieprzewidywalny. Dlatego nie wszyscy inwestorzy inwestujący na tym rynku są zadowoleni z zarządzania swoimi pieniędzmi przez tfi. Poza tym, aby umieć wybrać odpowiedni fundusz oraz odpowiednio zadysponować swoimi pieniędzmi potrzebna jest wiedza o tym rynku. Wiele jest rodzajów funduszy: fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne, fundusze emerytalne, zamknięte, otwarte, fundusze rynku pieniężnego itd., itp. Każdy z nich spełnia inne zadanie, ale wszystkie mają jedną wspólną jeden wspólny mianownik – pieniądze.  Określenie funduszu jako takiego jest krótkie i zwięzłe: “fundusz jest to zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja zarządzająca tymi środkami”. Tak brzmi najprostsza definicja funduszu. Bardziej rozbudowana definicja funduszu inwestycyjnego brzmi: “fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, z usług której może skorzystać każdy podmiot, w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty / licencjonowanego doradcy inwestycyjnego/ jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu”. Dalej następuje szereg objaśnień i wyjaśnień na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne i jak się ta cała “zabawa” odbywa. A fundusze rynku pieniężnego? Są również rodzajem funduszy inwestycyjnych, bowiem inwestor może inwestować zarówno w fundusze pieniężne, gotówkowe, a także lokaty bankowe.
– Należy przy tym podkreślić, że fundusze rynku pieniężnego należą do grupy najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Fundusze pieniężne i gotówkowe inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i są denominowane w złotówkach. Dzięki temu niewiele sobie robią z wahań kursów walut, poza tym ich wielką zaletą jest stabilność wzrostów i to cała o nich definicja oraz wiedza o nich – twierdzi jeden z inwestorów.
Inwestowanie jest pewnym wyzwaniem dla inwestora. Nie wszyscy lubią ten rynek, ale jeżeli ktoś ma ochotę i pieniądze na to by inwestować w fundusze inwestycyjne niech to robi. To jego pieniądze i jego ryzyko. Tak czy inaczej i inwestowanie w fundusze rynku pieniężnego i w depozyty bankowe jest o wiele bezpieczniejsze niż inwestowanie jedynie w fundusze akcji. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma 100 procentowo bezpiecznych funduszy. Na każdym można stracić i zyskać, tylko w jednych mniej, a w innych więcej i to jest cała tajemnica o funduszach, ale i dylemat jaki wybrać.

0 komentarzy

Brak komentarzy!

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, ale możesz być pierwszą osobą która skomentuje ten artykuł.

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Subskrybuj ten blog

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

Centrumkredyt poleca