System emerytalny, II filar

Listopad 17
21:19 2011
Oceń ten artykuł

System emerytalny w Polsce stanowią 3 filary. Pierwszy z nich jest obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki na nim gromadzone nie są inwestowane. W przeciwieństwie do II filaru za który odpowiadają Otwarte Fundusze Emerytalne. W tym przypadku nasze składki inwestowane. III filar to Indywidualne Konto Emerytalne.

 Młodzi ludzie nie zastanawiają się nad jakością swojego życia za kilkadziesiąt lat. Jest to horrendalny błąd ponieważ kondycja polskiego systemu emerytalnego jest coraz gorsza. spowodowane jest to ogólną kondycją finansową kraju. Te trzy źródła finansowania naszych emerytur charakteryzują się zupełnie odmiennymi formami gromadzenia i pomnażania naszego kapitału. Przekazywanie funduszy na rzecz I i II filaru jest obowiązkowe dla każdego Żaka. III filar to kwestia dobrowolna.  II filar polega na współpracy z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Obowiązek podpisania polisy dotyczy każdego, kto rozpoczął karierę zawodową. W przeciwnym razie przynależność do któregoś z OFE zostanie przydzielona drogą losowania przez ZUS. Nie jest to ciekawa perespektywa, chociażby z tego względu, że w puli ZUS-u znajdują się propozycje towarzystw z ostatnich miejsc rankingowych. Oczywiście fundusz można zmienić jednak wiąże się to z dodatkowymi komplikacjami formalnymi. Fundusze mają charakter otwarty co oznacza, że przystąpić może do nich każdy konsument. Pieniądze przekazywane są do OFE przez ZUS z wpłacanych tam składek. Zadaniem OFE jest gromadzenie i inwestowanie naszego kapitału w różne instrumenty finansowe. II filar a konkretniej składki na niego wpłacane są zwolnione z podatku dochodowego. W momencie kiedy przechodzimy na emeryturę to nie otrzymujemy gromadzonego przez lata kapitału w formie fizycznej. Do wyboru mamy kilka form: indywidualną wypłacaną aż do śmierci, indywidualną z gwarantowanym okresem wypłacenia czy małżeńską, która będzie wypłacana po śmierci ubezpieczonego jego małżonkowi, aż do jego śmierci.