Stopy procentowe, Rada Polityki Pienieżnej

Styczeń 30
21:32 2012
Oceń ten artykuł

Wśród zadań podstawowych Rady Polityki Pieniężnej wymienia się politykę pieniężną kraju – określenie jej założeń, priorytetów, zapewnienie realizacji. Jak do tego wszystkiego mają się stopy procentowe?
Stopy procentowe – ustalanie ich wysokości należy do kompetencji Rady Polityki Pieniężnej. Bez określenia stóp nie sposób wyobrazić sobie politykę pieniężna państwa. Czemu ma służyć ta kompetencja RPP?
Stopy procentowe odgrywają dużą rolę w kontekście sprawnej gospodarki państwowej. Wysokość stóp decyduje wielokrotnie o działaniach podejmowanych przez konsumentów. Konsument obawiając się tego że nie będzie zdolny do spłaty raty kredytowej nie dokona kolejnego zakupu na kredyt. Uniknie niepotrzebnego zadłużenia. Tym samym wysokość stóp kredytowych w znacznym stopniu wpływa na funkcjonowanie gospodarstw domowych. Ponadto wyraźne jest oddziaływanie tych wartości na inwestycje dokonywane przez firmy. Firma która w danej sytuacji nie zaciągnie kredytu, może powstrzymać się od rozwoju swej działalności, tym samym nie wspierając podupadłego gospodarczo regionu w którym funkcjonuje. Wyraźnie zatem witać że kondycja gospodarki krajowej jest w istotnym związku z poziomem stóp procentowych. Mamy tu do czynienia z prostą zależnością: wysokie stopy procentowe – niski popyt gospodarki. Zwracając jeszcze uwagę na istotny wpływ poziomu stóp procentowych na wartość złotego oraz wysokość kursów obligacji i akcji, zyskujemy kompletny obraz ich znaczenia dla sprawnie realizowanej polityki pieniężnej kraju.
Rada Polityki Pieniężnej jako podmiot odpowiadający za politykę pieniężną państwa musi dbać o dobrą kondycję krajowej gospodarki. Ustalenie właściwego poziomu stóp procentowych to kompetencja prowadząca do efektywnej realizacji tegoż zadania. Za sprawą takiej czynności RPP w istotny sposób kształtuje politykę finansową.