Sfinansuj budowę domu z programem MdM

Kwiecień 22
15:59 2016
Oceń ten artykuł

Na pomoc pieniężną w ramach programu dofinansowań Mieszkanie dla Młodych mają szanse nie tylko osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie lub dom od developera, ale także ci, którzy zainteresowani są budową domu systemem gospodarczym.

Program Mieszkanie dla Młodych zapewniający wsparcie pieniężne dla kredytobiorców decydujących się na zakup pierwszego mieszkania stworzony został z myślą o pomocy finansowej udzielanej młodym osobom (do 35. roku życia), które zamierzają nabyć nieruchomość z rynku pierwotnego za kredyty oferowane przez komercyjne banki.

Ci, którzy zdecydowali się na budowę domu we własnym zakresie, mogą czuć się nieco pokrzywdzeni, ponieważ nie będą przysługiwać im standardowe dotacje naliczane od ceny metra kwadratowego obiektu mieszkalnego, ale mimo wszystko mogą uzyskać pomoc finansową – tylko nieco innego typu. Specjalnie z myślą o nich w projekcie MdM przewidziano możliwość uzyskania rządowego wsparcia pieniężnego w ramach zwrotu części zapłaconego podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych.

Zwrot obejmował będzie część wydatków poniesionych podczas kompletowania materiałów budowlanych obłożonych od 1.05.2004 r. podatkiem VAT, a które do 30.04 tego samego roku zostały obciążone stawką 7 proc. podatku od towarów i usług. Aby otrzymać zwrot części kosztów, należy udokumentować wydatki za pomocą faktur wystawionych dla osoby fizycznej. Co istotne, o wsparcie pieniężne mogą ubiegać się tylko osoby, które uzyskały pozwolenie na budowę domu po 1 stycznia 2014 r. Tak jak w przypadku standardowych dotacji oferowanych przez MdM, tak i stawiąc własny dom, właściciel powstającej nieruchomości nie może posiadać prawa własności do innego, istniejącego już obiektu mieszkalnego.

Na jaką kwotę zwrotu będzie można liczyć? W przypadku materiałów obłożonych stawką VAT równą 23 proc. będzie to 65,22 proc. wartości podatku wymienionego na fakturze. Maksymalna suma możliwa do odzyskania obliczona dla wskaźników na I kw. 2014 r. to ok 33 tys. zł. Wniosek o zwrot należy złożyć w  urzędzie skarbowym najpóźniej 31 grudnia roku, w którym nieruchomość została oddana do użytku. W przypadku małżeństw, dokument może zostać przekazany przez jednego z małżonków.