Rodzina na swoim w świetle najnowszych zmian prawnych.

Dzięki rządowemu programowi rodzina na swoim wiele potencjalnych kredytobiorców mogło oczekiwać pomocy finansowej ze strony Państwa przy spłacaniu rat kredytowych. Skarb Państwa dokłada się przez 8 pierwszych lat w około połowie do rat kredytów hipotecznych zaciągniętych przez konsumentów spełniających konkretne kryteria. Jedno z nich mówi o tym, ze w dniu zawarcia umowy nie można było być właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania, bądź też posiadać spółdzielczego lub lokatorskiego prawa do lokalu. Dotychczas udzielono blisko 98 tysięcy kredytów w programie rodzina na swoim na sumę blisko 17,4 mld zł. Wnioski o udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach będą przyjmowane do końca 2012 roku. Nie oznacza to wygaśnięcie programu pod koniec przyszłego roku lecz po prostu zaprzestanie udzielania kredytów w programie rodzina na swoim. Dopłaty do kredytów zaciągniętych wcześniej będą wypłacane na dotychczasowych zasadach.

Niedawno znowelizowana ustawa (prace nad ustawą trafiły do senatu, a następnie będzie potrzebny podpis prezydenta) dotycząca programu rodzina na swoim wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowych uregulowaniach prawnych. Uregulowany został górny limit wieku kredytobiorców, a mianowicie preferencyjny kredyt otrzymają ci, którzy w w roku kalendarzowym, w którym składają wniosek nie przekroczą 35 roku życia. Kryterium to odnosi się równocześnie do obu współmałżonków. Kolejna zmianą w programie rodzina na swoim jest możliwość dopłat do kredytów osobą niepozostającym w stosunku małżeńskim. Ta poprawka może wpłynąć pozytywnie na sytuacje społeczną i ograniczyć zawieranie związków małżeńskich w „celach kredytowych rodzina na swoim”.
Miejmy nadzieje że zmiany wprowadzone w programie rodzina na swoim przyczynią się do wzrostu popytu na mieszkania. Spadające ceny z roku na rok sprzyjają młodym małżeństwom chcącym urządzić swój własny kąt.