Rodzaje lokat terminowych

Grudzień 14
15:52 2011
Oceń ten artykuł

Lokata jest to depozyt bankowy, którego celem jest odliczanie odsetek od zdeponowanej przez klienta kwoty. Umowa zawierana jest na określony czas i procent. Instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłaty odsetek na koniec umowy. Rodzajów lokat bankowych jest wiele. Kluczowy podział dotyczy depozytów odnawialnych i nieodnawialnych. Jakie lokaty są obecnie najpopularniejsze? Gdzie warto zdeponować swoje oszczędności?

Lokata terminowa odnawialna jest to  depozyt, który po zakończeniu umowy jest automatycznie przedłużany na pierwotnych warunkach. Lokata terminowa nieodnawialna kończy się wraz z dniem wcześniej określonym w umowie. Banki oferują swoim klientom kilka podstawowych typów lokat. Większość z nich różni się wysokością oprocentowania i okresem zamrożenia naszych pieniędzy. Od kiedy w życie wszedł podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki, wprowadzony w 1991 roku przez ówczesnego ministra finansów) istotnym wskaźnikiem przy ocenie lokaty jest kapitalizacja odsetek. Okazuje się bowiem, że podatek Belki można skutecznie ominąć w sposób legalny. Aby tego dokonać wystarczy, że dzienne odsetki z lokaty nie przekroczą kwoty 2,49 PLN. Dzienna kapitalizacja odsetek oznacza dla depozytariusza wyższy zysk z lokaty. Od kilku lat obserwujemy więc na rynku depozytów bankowych prawdziwą rewolucję w kwestii dziennej kapitalizacji. Niestety gwiazda lokat jednodniowych powoli gaśnie. Związane jest to ze zmianami jakie planuje rząd w ordynacji podatkowej. Polegają one na eliminacji tego rodzaju depozytów. Podatek Belki wraz z nowym rokiem wraca więc do łask. Jest to zabieg, którego zadaniem jest uzupełnienie dziury budżetowej. Wycofanie dziennych depozytów pozwoli bowiem na oszczędność rzędu 380 mld PLN w skali roku. Póki co jednak lokaty dzienne  przodują w rankingach i wyprzedzają do tej pory najbardziej atrakcyjne półroczne depozyty.