Rodzaje leasingu i różnice pomiędzy nimi

Kwiecień 22
15:57 2016
Rodzaje leasingu i różnice pomiędzy nimi
Oceń ten artykuł

Poszczególne rodzaje leasingu różnią się zasadniczo w kwestii prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co przekłada się na odmienny sposób naliczania kosztów podatkowych.

Na rynku usług finansowych funkcjonują dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny i finansowy. To, która forma będzie w przypadku danego leasingobiorcy korzystniejsza, zależy od kilku czynników, między innymi od preferowanej formy rozliczania kosztów podatkowych, a także od czasu korzystania z przedmiotu umowy.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że pozyskiwany w ramach umowy przedmiot staje się składnikiem majątkowym leasingodawcy, który jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zarówno opłata wstępna, ponoszona przez leasingobiorcę decydującego się na tę formę finansowania zakupów, jak i raty leasingowe, zawierające w sobie podatek VAT, wliczają się do jego kosztów uzyskania przychodu. Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest możliwość wykupu użytkowanego przedmiotu wraz z końcem okresu trwania umowy.

W odróżnieniu od leasingu operacyjnego w przypadku leasingu finansowego tylko odsetki wliczane w poszczególne raty zaliczane są do kosztu uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot umowy leasingowej jest traktowany jako składnik majątkowy leasingobiorcy, dlatego to w jego gestii leży dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, również kwalifikowanych do kosztu uzyskania przychodu. W ramach tej formy leasingowania VAT odprowadzany jest jednorazowo z góry w terminie płatności pierwszej raty. Przedmiot umowy przechodzi na własność leasingobiorcy automatycznie po uregulowaniu ostatniej raty wynikającej z harmonogramu wpłat.

W zakresie popularności zdecydowanie prym wiedzie na polskim rynku finansowym leasing operacyjny, a to ze względu na mniejsze zaangażowanie środków własnych na początku trwania umowy. Wybierając tę formę finansowania, nie trzeba z góry odprowadzać podatku VAT w pełnej wysokości, co powoduje mniejsze obciążenie firmowego budżetu. Szacuje się, że aż ok 85 proc. umów leasingowych dotyczy właśnie leasingu operacyjnego. Dodatkowo leasing operacyjny staje się niezwykle korzystny, gdy umowa dotyczy relatywnie krótkiego okresu. Za jego sprawą można zauważalnie zwiększyć koszty uzyskania przychodu, ograniczając wysokość podstawy opodatkowania dzięki wliczanym w koszty ratom leasingowym.