Ranking funduszy emerytalnych 2010

Listopad 17
14:29 2011
Oceń ten artykuł

Fundusze emerytalne stanowią w naszym kraju obowiązkowy II filar. Jest to część systemu emerytalnego, który polega na wspólnym gromadzeniu i inwestowaniu środków finansowych wpłacanych przez członków poszczególnych funduszy. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) stanowią podstawę II filaru. Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zarządza pieniędzmi gromadzonymi w OFE. Od niego zależy poziom Twojej przyszłej emerytury.

II filar jest systemem kapitałowym, który efektywnie pozwala zarobić tym członkom , którzy są jego wieloletnimi uczestnikami. Każdy, kto rozpoczął karierę zawodową jest zobligowany do wyboru określonego funduszu emerytalnego. Otwarte Fundusze Emerytalne to rzeczywisty kapitał , który podlega dziedziczeniu w odróżnieniu do I filaru. Wszystkie działające na polskim rynku fundusze kontrolowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego. W internecie pełno jest zestawień i rankingów, które na podstawie różnych kryteriów oceniają działalność towarzystw emerytalnych. Poszczególne fundusze zobowiązane są do regularnego publikowania osiąganych przez siebie wyników inwestycyjnych. Wybierając II filar powinniśmy skupić się głównie na stopie zwrotu z inwestycji, jakości obsługi klienta, możliwości obsługi poprzez internet i telefon oraz prowizji pobieranej przez dany fundusz. Nie bez znaczenia jest również ilość członków w poszczególnym funduszu. Decydując się na fundusz należy sprawdzić jego notowania w perespektywie kilkuletniej. Wobec tego powinniśmy przeanalizować ranking funduszy emerytalnych 2010 i pozostałych lat wcześniejszych aby móc porównać go z bieżącymi wynikami. Jeżeli   ranking funduszy emerytalnych 2010 jest równie obiecujący jak poprzednie zestawienia to warto sprawdzić publikowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe notowania zawierające dane o aktualnych inwestycjach i wynikach.