Podatek Belki w świetle najnowszych zmian w prawie.

Podatek dochodowy od zysków kapitałowych powszechnie nazywany podatkiem Belki wynosi 19 %. Do przychodów kapitałowych zalicza się między innymi odsetki z lokat bankowych, obligacji, zyski związane z inwestycjami w fundusze inwestycyjne bądź tez na rynku akcji. Obliczanie tego podatku składa się z trzech etapów. Najpierw kwotę, która została zarobiona należy zaokrąglić (kwotę od 1 gr do 49 gr zaokrąglamy w dół, natomiast od 50 gr do 99 gr w górę) do pełnych złotych. Następnie otrzymana kwota powinna być pomnożona przez 0,19. Tak obliczoną kwotę zgodnie ze wspomnianymi wcześniej zasadami należy zaokrąglić do pełnych złotych. Na podstawie tych informacji można wyliczyć, że w rzeczywistości kwoty w przedziale od 0 zł do 2,49 zł są nieopodatkowane (podatek wynosi 0 zł).

 

Konta oszczędnościowe wykorzystujące dzienną kapitalizację stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Podatek Belki „nie zadziała” w przypadku ulokowania środków na takim produkcie zgodnie z ofertą poszczególnych banków. W maju Rada Ministrów przyjęła nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ordynacji podatkowej. W związku z tym z początkiem 2012 roku zmienią się zasady obliczania podatku. Zgodnie z nową zasadą podatek Belki będzie zaokrąglany do 1 gr a nie jak dotychczas do 1 zł. Nowe zasady sprawią, że podatek Belki będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, również od tych z dzienna kapitalizacją. Likwidacja dotychczasowych przepisów ma przynieść budżetowi państwa ok. 380 mln zł zysku rocznie.

 

Chcąc ominąć podatek Belki należałoby jak najszybciej założyć lokatę z dzienną kapitalizacją, tak aby przepisy wchodzące od początku 2012 roku nas nie zaskoczyły. Na uwagę zasługuje oferta Getin Banku. Dwumiesięczna lokata na start z codzienna kapitalizacją odsetek o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6,45 % w skali roku, co odpowiada 8 % w skali roku na zwykłej lokacie.

Subskrybuj ten blog

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

Centrumkredyt poleca